BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

NUR BELKAYALI, ELİF AYAN
KENT ORMANLARININ KULLANIM OLANAKLARININ İRDELENMESİ: KASTAMONU KENT ORMANI ÖRNEĞI
 
Orman alanlarıyla kentsel alanlar arasında bir geçiş bölgesi olma özelliği gösteren kent ormanları özellikle kent doğa ilişkisinin kurulmasında önemli yere sahiptir. Kentsel ekosistemin içerisindeki dengenin korunmasında önemli rol oynayan kent ormanları, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan kente olumlu etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda kentte oluşan ve çevreye zarar veren baskının kent çevresindeki orman alanlarına ulaşmasını engellemekte, tampon vazifesi görmektedir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de orman varlığı bakımında 3. Sıra da yer alan Kastamonu bölgesinde yer alan Kastamonu Kent Ormanı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında Kastamonu Kent Ormanı’nın ekolojik, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan kullanım olanakları irdelenecektir. Bu çalışmanın sonucunda alanın kentliye ve kente olan katkıları, karşılaşılan sorunlar ve eksikliklere ilişkin öneriler ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kent Ormanı, Kullanım Olanakları, Kent Ormanın Faydaları 


Keywords: