BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin ÖZDEMİR
KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLETİN ULAŞIM SİSTEMİNDEKİ YERİ: KONYA ÖRNEĞİ
 
Nüfusun artması, plansız kentleşme ile hızla büyüyen kentlerimizde motorlu araç sayısındaki artışa bağlı olarak ulaşım sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu durum insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ek olarak güvenli ulaşım aracı olarak bisiklet ulaşımı gibi çevre dostu ulaşım biçimlerinin ulaşımdaki payı ise sürekli azalmaktadır. Bisiklet, sağlıklı, çevre dostu, güvenli, ekonomik ve son derece keyifli bir spor olmanın yanında kentiçi ulaşımda kullanıcının isteğine bağlı güzergâhın belirlendiği bağımsız bir ulaşım aracıdır. Bisiklet fazla bir alan gerektirmediği için hem karayolu hem de park halinde diğer ulaşım araçlarından çok daha az alanı kaplamaktadır. Böylece yollar ve park alanları daha verimli kullanılabilmektedir. Ayrıca trafik sıkışıklığı, park yeri problemi gibi sorunların çözümünde bisikletin katkı sağlayacağı görüşünü de desteklemektedir. Türkiye’de ulaşım planlarında bisiklet için ayrılmış özel alanlar son derece sınırlıdır. Bu nedenle bisiklet ulaşımının diğer alternatif ulaşım türleri arasındaki önemine vurgu yapılmış, Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli uygulamalar incelenmiştir. Bisikletin ulaşım sistemindeki rolünü arttırmak için Konya’da bisiklet ulaşımının tarihsel gelişimi incelenmiş ardından bisiklet ulaşım planlama kriterlerinin önemine dikkat çekilmiştir. Bunun sonucunda bisiklet kullanımının geliştirilmesi için önerileri geliştirerek, gelecekte kentiçi ulaşımında bisiklet ile ulaşımın iyileştirilmesi amaçlanacaktır. Anahtar Kelimeler: Konya, Bisiklet, Kentiçi Ulaşım, Yaşam Kalitesi

Anahtar Kelimeler: Konya, Bisiklet, Kentiçi Ulaşım, Yaşam Kalitesi 


Keywords: