BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gizem ERTÜRK ŞILAK, Alper SAĞLIK
KENTSEL ALTYAPI FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR: ÇANAKKALE LAPSEKİ İLÇESİ ÖRNEĞİ
 
Kentleşmenin artışı birlikte, hızlı yapılaşma beraberinde birtakım sorunları da getirmiştir. Üst yapının ilerleyişi ile doğru orantılı olarak gelişim gösteremeyen alt yapı faaliyetleri zaman içinde işlevini yitirme noktasına gelmektedir. Gelişen teknoloji ile beraber elektrik ve sulama başta olmak üzere daha sağlıklı ve verimli malzeme kullanımı ve doğalgaz, kablolu tv vb. yer altı donanımları alt yapının önemini daha da arttırmaktadır. Çoğu yerel ve merkezi yönetim için alt yapı faaliyetlerinde bulunmak boşa yapılan, uzun süren ve gözle görünmediği için ölü sayılan bir yatırım şeklini almıştır. Çanakkale’de bulunan Lapseki Belediyesi bu noktada cesur davranarak, halkın sağlığı başta olmak üzere diğer altyapı olanaklarını geliştirmeye yönelik olarak ilçenin tamamında büyük çaplı bir seferberlik başlatmıştır. Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olarak sunulan bu imkân 882 km2 yüzölçümüne sahip Lapseki ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Çanakkale topraklarının %10’unu oluşturan ilçe yerel ve bölgesel açından yeni köprü ve ulaşım bağlantıları ile nüfus ve kentleşme artışının beklenmesi sebebi önem arz etmektedir. Lapseki ilçesinde yoğun taşıt trafiği ve liman ulaşımı ile yapılaşmanın yol boyunca yer yer bitişik nizam şeklinde gelişmesi altyapı faaliyetlerinin zorlukla ilerlemesine neden olmuştur. Bununla birlikte uzun süredir değişime gidilmemesi de sürecin uzamasına yol açmıştır. Bu çalışmada Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen altyapı faaliyetleri esnasında karşılaşılan zorluklar ve sınırlılıklardan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Lapseki, Alt Yapı 


Keywords: