BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ece GÜLEÇ
KENTSEL BOŞLUK İHTİYACININ İŞGAL MEKANLARI OLUŞUMUNA VE TAKTİKSEL KENTLEŞMEYE ETKİSİ
 
Üretimde endüstrileşme, şehirlerin karakterlerinin değişimine yol açmış, fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının şehirlere hakim olmasıyla birlikte, büyükşehirlere yönelik artan göçle orantılı olarak, yapılaşmanın önü alınamaz hale gelmiş, şehirlerdeki çoğu alan binalarla dolmuştur. Kentlerde dikey ve yatay yapılaşma yoğunluğu şehirlerin nefes almasını sağlayacak açık ve yeşil alanlarını işgal etmeye başlamıştır. Bununla birlikte kentsel boşluk kavramının şehir yaşamı için önemli bir ihtiyaç haline geldiği görülmektedir. Bu ihtiyaç aslında kent hakkıyla var olan, her bireyin kentin her alanını kullanabilme hakkını kısıtlamış, bu nedenden dolayı kentli, bu yetersiz alanlar içinde kendi yerini bulmaya, kendi mekanını üretmeye başlamıştır. Legal ya da illegal şekilde oluşan bu mekanlar işgal mekanları olarak tanımlanmakta ve kentsel taktikleşmenin de bir yolu olarak görülmektedir. İzmir'de bulunan Bornova ilçesi de konumu ve karakterinden ötürü bahsedilen bu problemlerin net olarak görüldüğü yerleşimlerden biridir. Bornova Bölgesi üzerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda, kent yoğunluğunun kısa bir süre içinde yoğun artış gösterdiği görülmüş bundan ötürü kentliye kenti kullanacak yer kalmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kentsel boşluğa ve yeşil alana ihtiyaç duyan kentlinin, kent üzerinde işgal ettiği mekanların oluşum şekillerini analiz ederek, bu soruna karşı edindikleri kentsel taktikleri belirlemek ve kent hakkında alınan kararlarda etkin olan mercilerin bu taktiklerin farkında olarak müdahaleleri gerçekleştirmesini sağlamaktır. *Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi ARC5119 kodlu ders kapsamında Doç. Dr. Deniz Dokgöz ve Doç. Dr. İnci Uzun yardımı ile hazırlanmıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesi, Doç. Dr. Gökçeçiçek Savaşır'ın danışmanlığını yürüttüğü "Kamusal Alanda Marjinal Kültürel-Mekânsal Üretim Pratikleri Ve Taktiksel Kentleşme" adlı tezin başlangıç aşaması niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: taktiksel kentleşme, işgal mekanları, kentsel boşluk, esnek mekan 


Keywords: