BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal ERDOĞAN ŞUMNU, R. Ozan ŞENTÜRK
KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ ALANLARI VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KONUT FİYATLARI DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Günümüz kentlerinin karşı karşıya kaldığı deprem gerçeğinin yarattığı risk çok büyüktür. Riskli alanların, boşaltma/güçlendirme faaliyetleri ile güvenli duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda insanların sağlıklı ve güvenli bir hayat sürecekleri yaşam alanlarının oluşturulmasında öncelik büyük oranda kamunun görevidir. Bunun için, kaynak kullanımının iyi organize edilmesi önemlidir. Bu doğrultuda, kentin riskli bölgelerinde, bölgenin özellikleri koşulunda gerçekleştirilecek stratejik planlama/eylem planları/kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yenileme ve/ veya, sağlıklaştırma ve/ veya iyileştirme yapılmalıdır. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu inşaat temelli ekonomi döneminde bu gerekliliklerin ne yazık ki teoride kaldığı görülmektedir. Kentsel dönüşüm olgusu, afetlerden korunma amaçlı dönüşümden öteye geçirilip nasıl daha fazla ve hızlı şekilde kar edilebilir boyutuna getirilmiştir. Riskli alanlarda hızlı ve planlı dönüşümü hedefleyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen riskli alanlar, ilan edildikleri tarihler itibari ile hem kendi sınırları içerisine hem de yakın çevresine satış-kira fiyatları değişimlerini etkilemiştir. Bir bölgede riskli alan ilan edilmesinin getirdiği bu değişimleri riskli alanların sınırları içinde ve dışında inceleme gerekliliği doğmuştur. Araştırmada kullanılan veriler iki farklı kaynaktan toplanmıştır. Gayrimenkul sektöründe veri üretimi ve araştırmalar yapan REIDIN’den İstanbul için 2012-2018 arası mahalle seviyesinde metrekare başına ortalama ev fiyatları, kiralar ve ek olarak konut satın alma endeksi alınmıştır. Riskli alanların listesi, sınırları ve hangi tarihte bu sınıflandırmaya girdiği bilgisi ise Resmi Gazete’den derlenmiştir. Riskli alan değişkenine ek olarak Konut Satın Alma Endeksi ve ilçe ile zaman sabit etkileri de istatistiki olarak analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, açıklayıcı gücü olan spesifikasyonlar içerisinde bütün sonuçlarda riskli alan ilanlarının kendi bölgeleri ve yakın çevre fiyatları üzerine etkisi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Riskli Alanlar, Konut Fiyatları 


Keywords: