BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslı KORKUT, Burçin EKİCİ, Yasemin Duygu BOLAT
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA EDİRNE HIDIRLIK TABYALARI RESTORASYON PROJESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ
 
Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim fiziksel çevrede dengelerin değişmesine, sosyal ekonomik ve çevresel sorunların artmasına, dolayısıyla kentlerde yaşayan insanların yaşam konforunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda kentleşmede planlama hedefleri gelişip değişmekte, kentsel dönüşüm projeleri önem kazanmaktadır. Önceleri tarihi kent parçalarının sürekliliğini korumaya yönelik olan bu çalışmalar, zamanla kentlerin kimliğini ve sağlığını korumaya yönelik olarak plansız yapılaşmanın bulunduğu, bakımsız durumda bulunan alanların yenilenmesi şeklinde de anlam kazanmaktadır. Çalışmada; kentsel dönüşüm ve kent kimliği kavramları açıklanarak, sürdürülebilirlikleri ve uygulanabilirlikleri incelenmiştir. Bu kapsamda; Türkiye’de kentsel dönüşümün tarihsel gelişimi, kentsel dönüşümün nedenleri ve hedefleri, uygulama yöntemleri, kent kimliğine etkileri, kentsel dönüşüm ve tasarım ilişkisi, kentsel dönüşümde peyzaj mimarlığı ve ekolojik planlama kavramına ilişkin yaklaşımlar açıklanmış, Edirne Hıdırlık tabyaları restorasyon projesi kentsel dönüşüm ve kent kimliği kapsamında peyzaj mimarlığı açısından irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kent Kimliği, Edirne Hıdırlık Tabyaları, Restorasyon Projesi 


Keywords: