BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif KORKMAZ
KENTSEL KAMUSAL MEKANDA YAŞANAN DEĞİŞİM SÜRECİ VE KENT MOBİLYALARI
 
Kentsel kamusal alanlar tüm kent halkı tarafından erişilebilen, kullanılabilen ve paylaşılabilen, toplumun kültürünün, değerlerinin ve kimliğinin yansıtıldığı mekanlardır. Çeşitli toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik (dinlenme, eğlenme, yön bulma, bilgilenme vb.) kullanılan kent mobilyaları da kamusal mekan tasarımının önemli bir parçasıdır. Ancak son dönemde kentlerde yaşanan hızlı değişim dönüşüm süreci kentlerin kamusal alanlarına da yansımaktadır. Bilim, teknoloji ve iletişim biçimlerindeki değişimler, mobilite ve digitalleşme, toplumsal değişimler (göç, mülteciler vb.), pandemi süreci gibi gelişmeler kentlerde hem fiziksel hem de sosyal olarak dönüşüm yaşanmasına ve alan kullanım kalıplarında radikal değişimlere sebep olmuştur. Kamusal mekanın bir parçası olarak kent mobilyası konusunda da dönüşüme ve yeni kullanım biçimlerine adapte olan tasarımlar geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, çalışma kapsamında, öncelikle kamusal alanlar, kamusal alanlarda kent mobilyaları ve önemi konuları ele alınmakta, kamusal mekanda yaşanan değişim süreci ortaya konularak değişen kamusal ihtiyaçlara cevap verebilen, fonksiyon, malzeme, kullanılan teknoloji açısından yenilikçi kent mobilyası tasarımları (3D malzemeden üretilen mobilyalar, açık alan çalışma elemanları, akıllı kent mobilyaları, deprem mobilyaları, parkletler gibi.) örnekler üzerinden irdelenmektedir. Sonuç olarak dinamik bir yapıya sahip olan kentsel mekanda değişen kamusal ihtiyaçları karşılayan kent mobilyaları o mekanları daha yaşanabilir hale getirecektir. Fiziksel, ekonomik, psikolojik, çevresel, sosyal ve kent kimliği açısından yaşayan ve kente değer katan kamusal mekanlar oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel kamusal alan, değişen kamusal ihtiyaçlar, tasarım, kent mobilyaları 


Keywords: