BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sezer ÜNAL, Alper SAĞLIK
KENTSEL PLANLAMA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNİN PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ (BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS PLANLAMA VE TASARIM PROJELERİ ÜZERİNE ÖNERİLER )
 
Kampüs; Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe karşılığı yerleşkedir. İnsanlık, yaşamın başlangıcıyla yerleşim bölgeleri kurmuş ve bu yerleşkeleri ortak paylaşım alanları olarak kullanmıştır. Modern zaman biriminde kentler kurulmuş ve bu kentlerin içinde birçok büyük kurum ve kuruluş kendi yerleşkelerini (kampüs) oluşturmaya başlamıştır. Üniversiteler de büyüyen kentlerin içinde yer bulamazken yakın çevresi ya da hemen dışında kendi kampüslerini kurmuştur. Üniversite kampüsleri işlevselliği yönünden birçok imkânı içinde barındırmaktadır. Üniversite kampüslerinde, açık ve yeşil alanların bazı önemli işlevleri bulunmaktadır. Kampüs, yeni kentsel gelişme modelinde cazibe çekimini ve bilginin üretimini temsil eder. Kampüs; şirketler, kuruluşlar, üniversiteler, teknoloji araştırma merkezleri arasında ilişkileri geliştirmek için olumlu bir ortam yaratmayı amaçlar. Üretimin altyapısı üniversitelerdir, kentler eğitimli insan kaynağı ve elektronik altyapı donatılarına sahiptirler. Kampüsler ise bunu destekleyen bilgi ile örülmüş birer ağdır. Kampüs, Bandırma kent ekonomisi ve halkı için temel gelir kaynaklarından biri olacaktır. Karşılıklı fikir ve hizmetlerin paylaşımı ile gelişecek yeni yaratıcı özgür zemin, Bandırma ekonomisini kalkındıracaktır. Kampüs, girişimciliği teşvik ederek, kentin inovasyon yeteneğini geliştirecek, yaratıcılığın ve üretimin önünü açacak, ekonomik yoğunlaşmayı kentsel kümelenme stratejisi ile mekânsal olarak planlayacaktır. Bu çalışmanın yapılmasının temel amacı küresel dünyada büyüyen kentlerle, kent kimliğine bürünen kendi kendine yetebilen ve doğrudan ya da dolaylı olarak ülke ekonomisine ve üretime katkı sağlayan bilim ve teknolojinin ışığında kazanımların olduğu çevreci, peyzaj planlama

Anahtar Kelimeler: Bandırma, kent, kentsel planlama ve tasarım, çevre, kampüs, üniversite 


Keywords: