BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah KELKİT, Alper SAĞLIK, Yavuz ALKAN
KEPEZ (ÇANAKKALE) BELDESİ SAHİL ŞERİDİNİN REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMININ İRDELENMESİ
 
Kıyılar, insanlık tarihi boyunca yerleşim, savunma, tarım, ticaret vb amaçlı mekânsal kullanımlar için cazip alanlar olmuştur. Özellikle son yıllarda bu alanlar kıyı rekreasyon etkinlikleri açısından da adeta bir cazibe alanları haline gelmişlerdir. Çalışma; Çanakkale İli Kepez Beldesi sınırları içinde yer alan yaklaşık 5,5 km uzunluğundaki sahil şeridinde yürütülmüştür. Çalışma alanı içinde otel, çay bahçeleri, piknik alanı, yürüyüş yolu, otopark, kafeterya, plaj, karavan parkı, aquapark, askeri tesis, konut ve tarım arazileri vb farklı mekansal kullanımlar bulunmaktadır. Çalışma alanının sınırlandırılmasında, kıyı ve sahil şeridi ile ilgili yasal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmada; sahil şeridi boyunca yer alan mevcut ve potansiyel rekreasyon alanlarının tespiti ile diğer mekansal kullanımlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre; sahil şeridinin Çanakkale Boğazı’nın kenarında yer almasının sonucu olarak sahip olduğu üstün özelliklerine karşın, özellikle son yıllarda nüfus artışı ve beraberinde yapılaşma baskıları nedeniyle sahil şeridinde bölünmeler oluştuğu, rekreasyonel etkinlikler için yeteri miktarda alan bırakılmadığı ve farklı amaçlı mekansal kullanımlarının oluştuğu tespit edilmiştir. Mevcut rekreasyon alanlarında ise tasarım ve uygulama hatalarından dolayı donatı elemanı yetersizlikleri, zemin kaplama hataları, hatalı bitki seçimi ve yetersizliği, temizlik ve bakım eksikliği bulunmaktadır. Sahil şeridinin karasal kesiminde yer alan tarım arazilerinin ise özellikle yapılaşma baskısı altında kaldığı gözlemlenmiştir. Özellikle ikincil konut amaçlı sitelerin yapımının bu alanlarda hızla arttığı görülmektedir. Çalışmada, mevcut rekreasyon alanlarının fiziki altyapılarının tespiti, geliştirilmesi ve öneri rekreasyon alanları için de planlama ve tasarım önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kepez, kıyı, rekreasyon, sahil şeridi, 


Keywords: