BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat TIRAŞ, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ
KONTROL ODALARININ HACİM AKUSTİĞİ TASARIMINDA SİMÜLASYON, HESAPLAMA CETVELİ VE SAHA ÖLÇÜMLERİNİN KULLANILMASI
 
Bu çalışmada ses kayıt stüdyolarında bulunan kontrol odalarının hacim akustiği tasarımı yapılırken kullanılan farklı veri kaynaklarının sonuçları değerlendirilerek analizi yapılmıştır. Kontrol odası olarak kullanılacak 42 m³ hacme sahip bir odanın düzenleme öncesi yansışım süresi (T30) ve erken düşme süresi (EDT) verileri değerlendirilmiş, hacim akustiği tasarımı yapılıp uygulanmıştır. Düzenleme sonrasında T30 ve EDT verileri tekrar değerlendirilerek kontrol odaları için belirlenen uluslararası standartlardan ITU standardına göre hedef yansışım süresi değerlerine ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı kontrol odası hacim akustiği tasarımı belirlenirken yararlanılacak saha ölçümü, hesaplama cetveli veya simülasyon programlarının kullanılması yöntemlerinin birbirinden ne kadar farklı sonuçlar verebileceğini analiz etmektir. Çalışmada kullanılan akustik gereçler delikli helmholtz rezonatör paneller, ses dağıtıcı QRD ve skyliner difüzörler ve kumaş kaplı ses yutucu panellerdir. Ses dağıtıcı ve saçıcı difüzörlerin yansışım süresinin düzenlenmesine katkısının belirlenmesi kullanılan veri elde etme yöntemlerine göre değişiklik göstermiştir. Hesaplama yönteminde difüzörlerin yutuculuk katsayılarının kullanılmasına rağmen sesin dağıtılması sonucu yüzeylere daha fazla temas eden ses dalgaları beklenenden daha fazla yutulmuştur. Düzenleme öncesi elde edilen yansışım süresi verileri, hesaplama veya simülasyon yöntemi kullanılarak hedef yansışım süresi değerlerinin elde edilmesi için kullanılmıştır. Bu yöntemlerin hangisinin kullanılmasının daha iyi sonuçlar vereceğini gözlemlemek için saha ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ses kayıt ve dinleme ortamlarının gerçek saha koşullarında düzenlenmesi ve raporlanması açısından özgündür. Araştırma içerisindeki bilgilerin, stüdyo kurulumu yapacak kişilere ve araştırmacılara bir veri kaynağı olması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Difüzyon, Oda akustiği, Kontrol odası, Akustik simülasyon, Yansışım süresi 


Keywords: