BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Görkem YILMAZ, Ünal KIZIL
KÜÇÜK SÜT SIĞIRI BARINAKLARININ MODERNİZASYONU VE BİGA ÖRNEĞİ
 
Ülkemizdeki küçük aile işletmelerinde hayvan refahı, verimi, iş gücünün etkin kullanımı ve hatta çevresel konularda oldukça büyük problemler ve verim kayıpları yaşanmaktadır. Bu yapısal sorunların giderilmesi eğer işletme henüz kurulmamışsa projeleme kriterlerine uygun barınakların tasarımıyla giderilebilmektedir. Ancak mevcut işletmelerin problemlerinin çözülmesi daha zor olmaktadır. Diğer taraftan tarımsal yapıların tasarımında mühendislik yaklaşımı olarak mümkün olan en düşük maliyetli barınak sisteminin uygulanması esas alınmaktadır. Bu bağlamda mevcut işletmelerin verimliliklerinin artırılması amacıyla modernizasyon yapılması ve alternatif ekonomik yapı sistemlerinin hayvan barınağı olarak kullanılma potansiyellerinin araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde hayvancılığın en yoğun olarak yapıldığı bölgelerden biri olan Çanakkale İli, Biga İlçesindeki küçük bir süt sığırı işletmesinde barınaklardaki yapısal sorunları dikkate alarak modernizasyon olanaklarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, mevcut barınağın modernizasyonu aşamasında dikkate alınan konular değerlendirilecek, modernize edilmiş hali görsellerle ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hayvan barınakları, süt sığırı ahırı, barınak tasarımı, modernizasyon 


Keywords: