BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erdem SALCAN
KÜLTÜREL PEYZAJ VE MEKÂNSAL KORUMA KAVRAMLARI IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDIRME – TEVFIKIYE KÖYÜ
 
Troia Örenyeri, Ülkemizin Unesco Dünya Miras Öğelerinden biri olmasının yanında gerek arkeolojik, gerek edebiyat ve sanatın çeşitli dalları üzerinde bırakmış olduğu derin etkileri nedeniyle üstün bir evrensel değere sahiptir. Günümüzde söz konusu bölgede koruma altında pek çok doğal ve kültür miras örneği yanı sıra köy statüsünde varlığını sürdüren 6 adet kırsal yerleşme örneği bulundurmaktadır. Bu kırsal yerleşmelerden, eski adıyla Hisarlık ve yeni adıyla Tevfikiye Köyü, Troia Kenti’ne ait kalıntıları sınırları içinde barındırması nedeniyle koruma ve planlama süreçleri açısından farklı bir boyut kazanmıştır. Çalışma kapsamında, • Troya Tarihi Milli Parkı’nın tarihsel, bilimsel araştırma geçmişi ile koruma ve planlama süreçleri açısından geçirdiği evreler hakkında genel bilgi verilmesi, • Troya Tarihi Milli Parkı’nın sahip olduğu kültürel peyzaj öğelerinin (taşınmaz nitelikteki) çeşitliğinin ortaya konulması ve bu öğe tipleri hakkında genel bilgi verilmesi, • Troya Tarihi Milli Parkı Yerleşmelerinden biri olan Tevfikiye (Hisarlık) Köyü’nün tarihsel özellikleri, mekânsal karakteri ve taşınmaz nitelikteki kültürel peyzaj öğeleri hakkında bilgi verilmesi, • Geçmişten günümüze Troya Tarihi Milli Parkı’nda yürütülen koruma ve planlama süreçlerinin Tevfikiye Köyü’ndeki yansımalarının güncel koruma ve planlama yaklaşımı doğrultusunda değerlendirilmesi, • Tevfikiye Köyü’nün sahip olduğu kültürel peyzaj değerleriyle Troya Tarihi Milli Parkı’yla bütünleşik bir yaklaşım doğrultusunda ortaya konulabilecek önerilerin paylaşılması doğrultusunda açıklamalara yer verilecektir. İlgili Sempozyum kapsamında sunulmak ve bildiri kitabında yer verilmek üzere önerilen bu bildirinin, Ülkemiz ve Dünya Milli Parkları’nda ve benzer nitelikteki tüm alanlarda yer alan yerleşmeler ve bu yerleşmelerin bir kavram bütünlüğü içinde korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili literatüre önemli katkı sağlayacağı bir başvuru kaynağı olacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: troia, koruma, planlama, yerleşme, milli park, dünya mirası 


Keywords: