BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Fatih YONAR, Kürşad DEMİREL
LANDCADD PROGRAMI İLE PEYZAJ PROJELERİNDE TASARIM
 
Doğadaki bütün canlılar direkt olarak ya dolaylı olarak suya ihtiyaç duyarlar. Bilinçsizce yeryüzünü kaynaklarını tahrip etmek, kullanılabilir su kaynaklarını kirletmek veya yok etmek geri dönüşü olmayan sonuçları yol açmaktadır. Buna bağlı olarak, suyu doğru kullanan ve tasarımı doğru yapılan sulama projelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Peyzaj projelerinde yapısal ve bitkisel projeler için kullanılan programlar yeterli olmasına rağmen, sulama sistemi tasarımı yapan programların yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Landcadd programının avantajı cad tabanlı oluşudur. Geometrik şekilleri zorlanmadan kullanmaları ve istedikleri ölçüleri net bir şekilde girebilmelerinin yanında ekstra olarak kullanılacak materyallerin veri tabanında bulunması büyük avantaj sağlamaktadır. Araç çubuklarından bitki veri tabanına kolaylıkla erişilebilmektedir. Bitkiler kendi içlerinde ağaçlar, çalılar ve tek yıllıklar olarak aytılmıştır. Ayrıca, örnek olarak ağaçları ibreliler geniş yapraklılar vb. şeklinde alt başlıklar halinde de sıralamaktadır. Bununla birlikte, bu geniş kütüphane içinde sık kullanılanları seçerek ayrı bir kütüphane de oluşturulabilmektedir. Program içerisinde bitkiler hakkında bilgiler mevcut olup, tercihlerdeki yanıltma payını da azaltmaktadır. Arzu edildiği taktirde basit bir 3 boyutlu görsel de kısa bir süre zarfında hazırlanılabilir. Sulama ve peyzaj ekipmanları veri tabanı da aynı şekilde program da bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Çanakkale İl’inde seçilecek bir peyzaj alanında Landcadd programı kullanılarak yapısal, bitkisel ve sulama sistemi tasarımı yapmaktır. Bu amaçla, peyzaj alanında yapısal ve bitkisel projelendirme yanında, söz konusu alanda sulama sistemi toprak, bitki örtüsü, eğim, su kaynağı vb. parametreler göz önüne alınarak yeniden tasarlanacaktır. Bu çalışma, ülkemizde Landcadd programı ilk defa bu kapsamda değerlendirilecek ve özellikle bundan sonraki peyzaj sulama çalışmaları için örnek teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Landcadd, Peyzaj, Çanakkale 


Keywords: