BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Saynur GÖKTAŞ
MAĞAZALARDA KULLANILAN VİTRİN TASARIM TEKNOLOJİLERİ
 
Hızla değişen ve gelişen dünyada mağaza vitrinlerini izlemek günlük yaşantının bir parçası olmuş ve insan hayatına renk katmıştır. Mağazalardaki alışverişin artmasında önemli rol oynayan vitrinler, müşterinin mağaza ile ilk teması sağladığı alanlardır.Markalar, müşteri ile ilk iletişim alanı olan vitrin tasarımlarına önem vererek ürünlerinin ön plana çıkmasını sağlayabilmektedir. Vitrin tasarımları, satış grafiğinin artmasında önemli yer teşkil etmektedirler. Vitrin tasarımları müşteriye sunulan ürün, kalite ve çeşitliliği kadar etkileyici olmalıdır. Vitrinde kullanılan malzeme; markanın kimliğini, seçkinliğini, ürün ve hizmet özelliklerini yansıtması bakımından markanın imajını doğrudan etkilemektedir. Müşterilerin mağazayı güncel olarak takip etmesi için sürekli yenilenmesi gereken vitrinlerin tasarımında farklı temalar oluşturulmaktadır. Vitrin tasarımı uygulamalarında tasarımlara göre malzemenin farklılık göstermesi, hacim içindeki uygulama kolaylığı, demonte olup olmayışı ve kullanılan malzemenin geri dönüştürülebilirliği gibi konuların birbirleriyle paralel olarak düşünülmesi gerekmektedir. Bu noktada günümüz teknolojilerinin vitrinlerle bir araya gelmesi, mağaza ve müşteri arasındaki etkileşimde büyük rol oynamaktadır. Markalar, vitrin tasarımlarında teknolojiyi sağlamlık, uzun ömürlülük, dışarıdan gelen darbelere karşı korumak, doğru aydınlatma gibi amaçlarla kullanırken; günümüzde rekabet üstünlüğü sağlamak ve tüketici ile etkileşime geçebilmek için interaktif yolları da kullanmaya başlamışlardır. Mağazalar interaktif vitrinler ile ürünleri ve kampanyaları tüketiciye vitrinin önünden daha detaylı sunabilmekte, içeri girmek istemeyen tüketiciyle etkileşim kurarak tüketiciyi mağaza içine çekebilmektedir. Çalışmada vitrin tasarımı kavramı üzerinde durularak, vitrin tasarımında kullanılan güncel teknolojiler olantekstil teknolojisi, cam teknolojisi, metal teknolojisi, dijital teknolojiler ve teknoloji tabanlı aydınlatmalar bağlamında irdelenmiştir. (Bu çalışma ilgili yazarın İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Vitrin, Vitrin Tasarım Teknolojileri, İnteraktif Vitrinler 


Keywords: