BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feyza Nur DİŞKAYA
MALZEME VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ; İÇ MEKANDA METALİN KULLANIMINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
 
İlkçağlardan günümüze kadar olan dönemde içinde hiç kuşkusuz mekan ve mekanı oluşturan eşya, mobilya ve yapı elemanları tasarımda en sık kullanılan malzemelerden biri metal olmuştur. Metal denilince aklımızı hemen Endüstri devrimi gelmekle beraber çok uzun bir süreçte gelişim göstermiş ancak, Endüstri devrimi ile doruğa ulaşmıştır. Tabi bu mobilya alanında da kendini göstermiştir. Bir mobilyanın oluşumda tabi ki sadece malzeme etkin olan değildir. Yapım yöntemlerinin de diğer etkenlerle birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada metalin gerek forma dayalı sunduğu olanaklar gerekse malzemenin getirdiği özelliklerle metalin oluşturduğu etkileri incelenmiştir. Bükme, dövme, ya da farklı şekillerde kullanılarak mobilyada ya da iç mekanda sunduğu olanaklar gösterilmeye çalışılmıştır. Bir mobilyanın oluşumunda sadece malzemenin estetik ve görsel imkanlarının etkin olmadığı, yapım yöntemlerinin de diğer etkenlerle birlikte düşünülmesi gerektiği gösterilmeye çalışılmıştır. Çünkü malzeme ve form bir bütündür.. Malzemenin konstrüktif özellikleri, dokusu, yapım yönteminin getireceği veya formdan götüreceği değerlerin seçimi formu farklı yönlere götürebilir. Burada algınında etkisi Tasarımda işlevsellik ve görsellik bir arada düşünülmelidir, işlevsel gereksinmelerin yanında estetik gereksinmelere de cevap verecek biçimde tasarlanmalıdır. Bu oluşumlar tasarlanırken diğer bilim dallarındaki araştırmalara dayanan fizyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik bulguların göz önünde tutulması gerekmektedir. Tasarımda bunlar etkili olurken algı kavramını da unutmamamız gerekmektedir. Bu oluşumdan sonra iç mekanda mobilyada bu metal malzeme insanda nasıl bir etki oluşturduğu da düşünülmelidir. Bu çalışmada da metalin iç mekanda ve mobilya da etkisi örneklerle incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mekan, algı, metal ve uygulama yöntemleri 


Keywords: