BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burhan ŞOHOĞLU, Merve ERSAN
MARKALARIN VİRAL REKLAM OLARAK TASARLADIKLARI INSTAGRAM FİLTRELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüz dünyasında markalar, ürün bilincini arttırmak, marka bilinirliğini desteklemek ve rakipleri ile mücadele etmek için yeni pazarlama yöntemleri arayışına girmektedirler. Bu bağlamda sosyal medya platformları markaların tanıtım ihtiyaçlarını giderdikleri yegâne mecralardır. Bu sosyal medya platformlarına verilen reklamlar ve gönderiler ile kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışmaktadırlar. Özellikle de Instagram, markaların ve ürünlerin, tüketici ile buluştukları, kendilerini tanıtma fırsatı yakaladıkları bir sosyal medya platformu haline gelmiştir. Kullanıcılar Instagram platformunda çeşitli nedenler ile dolaşırken, ilgi alanları doğrultusunda markaların tasarladıkları reklamlar ile karşılaşmaktadır. Rekabetin olduğu bu ortamda markalar, diğer rakip markalardan sıyrılmak ve kullanıcıların dikkatini çekmek adına yeni yöntemlere başvurmaktadır. Arttırılmış gerçeklik ile tasarlanan Instagram filtreleri de bu yöntemlerin başını çekmektedir. Başlangıçta Instagram kullanıcılarının sadece eğlenmek ve farklı öz çekimler oluşturabilmek için kullandıkları filtreler, markaların da dikkatini çekmiştir. Özellikle Facebook platformunun geliştirdiği Spark AR uygulaması ile tüm Instagram ve Facebook kullanıcıları kendi filtrelerini tasarlayabilmekte ve diğer sosyal medya kullanıcılarının da kullanımına sunmaktadırlar. Bu noktada markalar da kendi fikirleri doğrultusunda filtreler geliştirmekte ve bunları, viral pazarlama aracı olarak kullanmaya başlamaktadırlar. Böylelikle markalar yeni bir kulvarda tanıtım mecrası adapte olmaya başlamışlardır. Zemin ve yüz, oyunlaştırma, sanal nesne oluşturma ve ürün ya da eşya deneyimleme filtreleri ile sosyal medya kullanıcıları bu yeni pazarlama yöntemlerini test etmektedirler. Bu araştırma ile, markaların viral reklam olarak tasarladıkları Instagram filtreleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Reklamları, Instagram Filtreleri, Viral Reklam, Arttırılmış Gerçeklik 


Keywords: