BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet BAL, Ahmed Mert KILIÇ
MEVCUT BEŞ KATLI BETONARME BİR KONUT YAPISININ LİFLİ POLİMERLER (FRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI
 
: Günümüzde karbon,cam,aramid esaslı lifli polimerler mevcut yapıların güçlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit bir malzeme olan lifli polimerler yüksek süneklik ve dayanım özellikleri ile uygulama kolaylığı sayesinde mevcut betonarme yapıların deprem performanslarının arttırılmasında tercih edilen önemli bir güçlendirme alternatifidir. Bunun yanı sıra mevcut yapılara uygulanabilirliği kolaydır. Bu çalışmada beton basınç dayanımları, projedeki amaç basınç dayanımlarını sağlayamadığı için güçlendirme gerektiren mevcut beş katlı bir konut yapısının hem düşey yükler (zati, hareketli yükler) hem de yatay yükler (deprem vs.) etkisinde güvenliği araştırılmıştır. Gerçekleştirilen yapısal modelde yapının karot ölçümleri sonucunda belirlenen gerçek beton basınç dayanımları ile işletme yükleri altında yapı güvenliğini sağlayamadığı görülmüştür. Bu sebeple yapının düşey ve yatay yükler altında güçlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Beton basınç dayanımları yapının tamamında problemli olmadığı için ve mimari zorunluluklardan dolayı yapının konvansiyonel güçlendirme alternatifleri (mantolama, perde ilavesi, çelik çaprazlarla güçlendirme vs.) uygulanamamaktadır. Yapının düşük dayanımlı elemanları belirlenmiş öncelikle eleman bazında FRP ile kapasiteler arttırılmış ardından yapısal modelde analizler gerçekleştirilerek yapı bütünlüğünün düşey ve yatay yükler altında stabilitesi ve güvenliği araştırılmıştır. Çalışmada FRP’nin, kirişler ve döşemeler için eğilme ve kesme kapasitelerinin artışı; kolonlar ve perdeler için ise kesme ve eksenel basınç kapasitelerinin artışı için uygulama yöntemleri belirlenmiştir. Farklı yapı elemanlarını barındıran yapı sisteminde FRP’nin lamine ve kumaş alternatifleri ile uygulama esasları ayrıntılı araştırılmıştır. Ayrıca düğüm noktalarının güçlendirilmesi için FRP uygulaması yürürlükteki yönetmeliklere göre gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak betonarme bir konut yapısında, güvenliğin temininde FRP’nin avantaj ve dezavantajları, uygulanabilirliği, ekonomikliği çalışma kapsamında uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: betonarme yapılar, FRP, güçlendirme, deprem 


Keywords: