BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeki ÇİZMECİOĞLU
MİMAR VE MÜHENDİSLERİN TEKNOLOJİ TASARIMLARINDA MALZEMENİN ROLÜ
 
Mimar ve mühendisler, teknoloji tasarımlarında üretim kolaylığı sağlayan ve kullanıcının servis şartlarındaki ihtiyaçlarına cevap veren, en uygun ekonomik malzeme seçmek zorundadırlar. Bir ürünün üretim teknolojisi, seçilen malzemenin özellikleri ile sınırlıdır. Günümüzde mimarlık ve mühendislik alanlarının temel eğitiminde “Malzeme Bilimi” dersi okutulduğu gibi muhtelif malzemelerin üretimi ile ilgili olarak Metalurji ve Malzeme, Seramik, Polimer, Süreç, Mücevherat v.b. malzeme ile ilgili özel uzmanlık konularını kapsayan Mühendislik alanları da gelişmiştir. Ülkemizde yaklaşık yarım asırdan fazla bir geçmişi olan “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği”, metalik ve metalik olmayan diğer malzemelerin üretim ve geliştirilmesi ile ilgili sektörlere hizmet veren oldukça gelişmiş bir mühendislik alanıdır. Ülkemizde beş bin yıllık geçmişi olan kuyumculuk sektörü son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydetmiş ve ekonomideki payı oldukça büyümüştür. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde dünyada ilk defa “Mücevherat Mühendisliği” Bölümü açılmış ve mezun vermeye başlamıştır. Ülkemiz, genç nüfus potansiyeline, doğal hammadde, enerji kaynakları, tarih ve kültür zenginliklerine sahiptir. Nüfusumuzu iyi eğiterek, “Çanakkale Ruhu” ile yenilikçi ve girişimci projeler yapmaya yönlendirmeliyiz. “Yerli ve Milli Tasarımlar” ile her alanda yeni ürünler geliştirmeliyiz. Ne tasarlarsak tasarlayalım, ne üretirsek üretelim malzemeye ihtiyaç vardır. Ülkemizin hammadde zenginliği değerlendirilerek, üretimin lokomotifi olan teknoloji tasarımında malzemenin önemli rolü göz önüne alınmalı ve yüksek teknolojinin ihtiyacı olan malzemeler üretilmelidir. Üniversitelerimiz, bilimi bilim için değil, bilimi endüstri için, ekonomi için, teknoloji için ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmalıdır. “Milli Bilim Politikası” ile bütün sektörlerde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin kurulmasına önem verilmelidir. “Ekonomik Savaş”ın yaşandığı günümüzde teknoloji üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ile istihdam, yatırım ve üretimi arttırarak ekonomik savaşı kazanmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Mimar ve Mühendis, Teknoloji Tasarımı, Malzeme Bilimi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mücevherat Mühendisliği, 


Keywords: