BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu Buram ÇOLAK, Zeynep Yeşim İLERİSOY
MİMARİ TASARIMDA MODÜLER HÜCRE YAPIM SİSTEMİNİN KULLANIMI
 
Öz: Endüstri Devriminin getirmiş olduğu makineleşme, standartlaşma ve seri üretim gibi kavramlar geleneksel yapım tekniklerini yetersiz kılmış, bu sebeple yapı üretiminde yeni arayışlar içine girilmiştir. Hızla değişen ve gelişen teknoloji sayesinde yapı sektöründe malzeme çeşitliliği artmış ve dolaylı olarak yeni yapım teknikleri ortaya çıkmıştır. Endüstrileşmiş üretimin yapı sektöründe en aktif kullanıldığı alan prefabrikasyon olup; bir yapıyı oluşturan belli başlı parçaların, yapı elemanlarının bir bölümünün veya tümünün daha önce fabrika veya atölyelerde işlenerek, yapı alanı dışında belirli bir bitmişlik derecesinde üretilen ve sadece montaj aşamasında şantiye alanına getirilen bir yapım tekniği olarak tanımlanabilir. Alt sınıflandırmasında ise; modüler hücre sistemler, endüstrileşmiş yapı tasarımında en çok uygulanan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.Modüler Hücre sistemler statik açıdan; taşıyıcı hücreler ve kendini taşıyan hücreler olarak, bitmişlik ve mekan özellikleri açısından; kapalı kutu hücreler ve açık hücreler (kaba yapı) olarak, montaj şekilllerine göre; üst üste yığma hücreler ve iskelet sisteme monte hücreler olarak sınıflandırılırlar. Kullanıldığı mimari proje ve mekan özelliklerine göre çeşitlilik gösteren bu sistemin rasyonel şeklide uygulanması için sistemin tanınması; avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunun tasarımcılar tarafından bilinmesi ve uygulanmış olan örneklerinin incelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu teknolojinin potensiyelinden gerektiği gibi yararlanılmaz. Çalışma kapsamında bu sistem öncelikle statik açıdan,mekan özellikleri açısından ve montaj şekilllerine göre ayrı ayrı ele alınmış, sağladığı imkanlar ve sınırlılıklarıdan bahsedilmiş ve sonrasında sisteme ait örnekler incelenmiştir.Sonuç olarak bu çalışma; esnek tasarıma ve hızlı üretime imkan veren bu sistemin çok tercih edilen bir sistem haline geleceği hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapım Sistemleri, Prefabrikasyon, Modüler Hücre Sistemler 


Keywords: