BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze KÖKÜM, Nazan KIRCI
MİMARLIK ALANINDA KAMUSAL TASARIM ARAYIŞLARININ TARİHSEL BİR BAKIŞLA İNCELENMESİ
 
Bu çalışma mimarlık alanında kamusallık üreten tasarımları konu almaktadır. Günümüz mimarlığında kamusallık konusu ve sorununu daha iyi kavrayabilmek, bu alandaki çözümlerin geçirdiği değişimleri tespit etmek amacı ile farklı zamanlarda, dünyanın farklı yerlerinden örneklerin tarihselci bir bakışla incelenmesi ve karşılaştırılması çalışmanın yöntemi olarak belirlenmiştir. Yapılan incelemede, kamusallık ihtiyacı ve sosyal adalet konuları odağında dünyada atılan adımlara daha detaylı bakıldığında, dünyadaki gidişatın hep daha adaletli ve kapsayıcı olana doğru ilerlemediği gözlemlenmiştir. Dolayısı ile tasarım alanında tercih edilen kamusal alan çözümlerinin daima daha iyi ve nitelikli olana doğru evrilmediği anlaşılmıştır. Tarihsel olarak geçirilen bu süreçlerde; tasarımcı, hakim kültür, kullanıcı talepleri, yönetimlerin eğilimleri, bölgesel sorunlar gibi birçok farklı değişken etkili olmaktadır. Daha detaylı bakıldığında, dünya genelinde kamusallık konusunu önemseyen ve mekan çözümleri üreten ya da tersine kamusal haklara erişimi sınırlandıran ve engelleyen tasarımların, birbirine çok yakın zamanlarda, bilinçli tercihler olarak karşımıza çıktığı tespit edilmiştir. Bu anlamda çalışma, kamusallığın tarihsel süreçte çizgisel bir ilerleme yerine dağınık ama izlenebilir gelişmelerle günümüze aktarıldığını incelemesi yönünden önemlidir. Yakın gelecekte ise tarihin birçok dönemine göre daha karmaşık ve akışkan bir dünya düzeninde yaşayacağımız öngörüsüyle; sanal mekanların da aralarında kendisine yer bulacağı kamusallığı önceleyen tasarımların öneminin ve hayatlarımızdaki yoğunluğunun günden güne daha da hissedilen bir ihtiyaç beraberinde artacağı sonucu çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kamusallık, Kamusal Mekan, Kamusal Alan, Kamusallığın Tarihi 


Keywords: