BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih US
MİMARLIK - SİNEMA – RESİM ETKİLEŞİMİNDE “YARATICILIK”: ASLA GÖZLERİNİ KAÇIRMA / WERK OHNE AUTOR / NEVER LOOK AWAY
 
Mimarlık, resim, müzik, sinema gibi birçok sanat dalı ile etkileşim içerisindedir. Kimi zaman mimarlık bu sanat dallarını etkilerken kimi zaman da mimarlık bu alanlardan beslenmektedir. Son yıllarda görüntü teknolojilerin ön planda geçmesi ile birlikte mimarlık özellikle sinema ve resim sanatı ile yoğun bir etkileşim içine girmiştir. Mimarlığın sinema ve resim ile ilişkisi genellikle mekân odaklı olmasına karşın üçünün birleştiren en önemli noktalardan bir diğeri ise “yaratıcılık” kavramıdır. Bu çalışmada ise güçlü bir hikâye anlatım diline sahip sinema, seçilen konunun anlatımı için bir ortam olarak düşünülmekte, resim sanatı ise yaratıcılık sürecinin anlaşılması ve mimariye ilham kaynağı olması bağlamında ele alınmaktadır. Çalışmanın başlangıcında bilimsel ve sanatsal açıdan yaratıcılık kavramı ele alınmakta, sonrasında mimarlığın sinema ve resim ilişkisi ortam ve yaratıcılık bağlamında araştırılmakta, daha sonra da sinemanın resimdeki “yaratıcılık” kavramını ele alınış biçimi, yönetmenliğini Florian Henckel von Donnersmarck’ın yaptığı “Asla Gözlerini Kaçırma / Werk ohne Autor / Never Look Away” filmi üzerinden incelenerek resim sanatındaki yaratıcılığın mimari ile benzerlikleri tespit edilmektedir. Bu film okuması yapılırken baş karakter olan ressam Kurt Barnert’ın sanatsal yolcuğu ve yaratıcılık sürecindeki önemli sahneleri ve diyalogları anlatılmaktadır. İnceleme sonunda izlenen film bağlamında resimde yaratıcılığa etki eden en önemli unsurların “doğa”, “anlam”, “özgünlük/birey” ve “gerçeklik” kavramlarının olduğu saptanmış, bu kavramların mimari tasarımdaki yansımaları tartışılmıştır. Çalışmada ayrıca, sanatın ve dolayısıyla mimarinin, insanı iyileştirici gücünün de olabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: mimarlık, sinema, resim, yaratıcılık, etkileşim 


Keywords: