BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tolga SAYIN
MİMARLIKTA ÖZNELEŞME / ÖZNELLİK BİÇİMLERİ: KIVRIM(LAŞMA) VE BOŞLUK
 
Mimari tasarım etkinliği inşa etmenin çevreyle zorunlu ilişkilerinde temellenir. Bu etkinliğin ürettiği temsili ve ortaklaşa dışsal formun onu tasarlayan ya da algılayanın zihnindeki içsel formla olan ilişkisi dinamiktir. Dış ile iç arasındaki bu imgesel ilişki özne teorisinde betimlenir. Tasarımın zaman-mekan ilişkisellikleri çağdaş özne teorisinde fiziksel ve metafiziksel algılar ile beraber ele alınır. Oluşan dinamik biçimselleşmeler özneleşme sürecini de biçimlendirir. Temsiliyet ilişkilerinin imgelenebilirliği, bireyleşmelerin ve öznelliklerin tasarım düşüncesindeki biçimini/biçimsizliğini tartışmaya açar.. Bu öznellikler tarihdışı ya da tarihsel zihnin yaşamla, deneyimle ve süreyle olan ilişkisinin estetiğini de betimler. Çağdaş mimarlık felsefesinde yaşam/beden ve dil/kavram arasındaki öznenin statüsü önem kazanmaktadır. Özne/konu doğal ve canlı olanı yapaylaştıran ve indirgeyen simulasyonun işlevi olarak belirir. Bilgiye dayalı belirlenimcilik ile sezgiye dayalı belirlenemezlik diyalektiğinde varolur. Çağdaş mimar kendi içebakışında, mimarlığın sağduyulu maddesel biçimlerinin dışında kalan sonsuzluğu üst-eleştirel bir bakışla sonlu bir öznede temellük etmeye çalışmaktadır. Biçimin kapanmasını engellemek bu temellük etmeyi erteleyen döngüsel hareketle, dekonstrüksiyonla mümkün olur. Kendi kendine konuşma/düşünme ile başlayan monolog retorikte ötekiye açılan diyaloğa dönüşür. Bu asimetrik durum özneyi dil oyunlarıyla etik ve estetik paradigmanın kurucusu haline getirir. Bildiri özneleşmenin estetiği ile öznelliğin etiği ilişkisini, mimar-öznenin biçimini/biçimsizliğini “kıvrım ve boşluk” kavramları ve temsillleri üzerinden tartışmaya açmaktadır. Yaşama ve genetiği yakın “Kıvrım” düşüncesi ile dile, matematiğe ve kavrama yakın “boşluk” düşüncesi arasındaki diyalog çeşitli mimar-öznelerin mimarlıklarının ürettiği imgeler ve söylemler, biçimler ve içerikler üzerinden tartışılmaktadır. Bu çaba mimarlığın krizlerinin aşılabilmesi için günümüzde çağdaş bir yol arayışıdır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Özneleşme, Öznellik, Kıvrım, Boşluk, Deleuze, Badiou 


Keywords: