BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buse DAŞTAN, Elçin TEZEL
MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TASARIM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Mobilya, zaman içerisinde insanların göçebelik hayattan yerleşik hayata geçmesi ile birlikte zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yalnızca işlevsel değeri ile değil, kullanıcının psikolojik olarak beklentilerini karşılayan ve konumlandığı mekâna da kimlik kazandıran önemli bir materyaldir. Mobilya tasarımı, kullanıcı odaklı tasarım etkinlikleriyle, hedefteki kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi hedeflerken, bir yandan da var olduğu sektördeki ürünler ile ayrışabilmesini sağlayan bir etkinliktir. Dolayısıyla tasarım, ürünün sektörde, toplumda ve kültürel ortamlarda benimsenmesini, kabul görmesini sağlayan bir kimliklendirme aracı ve aynı zamanda önemli bir rekabet faktörüdür. Günümüzde rekabetin artması ve teknolojinin hızlı ilerlemesi ile mobilya firmalarının kendilerini sürekli olarak yenilemeleri gerekmektedir. KOBİ’lerin esnek yapısı, pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını yakından takip edebilmesi ve kullanıcılar ile yakın iletişim halinde olması büyük ölçekli firmalara göre; yeniliklere daha yatkın ve değişime hızlı şekilde adapte olabilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden ki Türkiye de küçük ölçekli ve orta ölçekli mobilya firmaları iç pazarda rekabet üstünlüğü sağlamak, dış pazarda ise Türkiye’nin de mobilya sektöründe var olduğunu göstermek için tasarıma yatırım yapmaya ve tasarımla farklılaşma, tasarımla değer yaratma kavramını önemli bir rekabet aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmada tasarımı, rekabetçi üstünlük olarak kullanmak isteyen, İstanbul ve Ankara’da mobilya sektöründe faaliyet gösteren, küçük ve orta ölçekli 18 adet mobilya firması ile görüşmeler yapılarak, sektörde tasarım yeteneklerini nasıl kullandıklarını ve tasarım ürünlerinin; firma politikalarına nasıl katkı sağladığı incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, KOBİ’lerin mobilya sektöründe daha kalıcı olma çabasına büründüğünü ve fiyatın yanı sıra kendi ürünlerine kimlik kazandırma çabalarında olduklarını ve böylelikle de tasarım ile sektörde daha kalıcı şekilde rekabet ettikleri gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Tasarım, Mobilya Tasarımı, Mobilya Sektörü, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler, Tasarım Etkinlikleri, Tasarım Yatırımı 


Keywords: