BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seval ÖZGEL FELEK
MOBİLYA SATIN ALMA KARARINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KULLANIM OLANAKLARI
 
Gerçeklik teknolojisi sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Sanal gerçeklik esnasında kullanıcının dünya ile ilişkisinin yok olduğu yeni bir ortamı deneyimlemektedir. Artırılmış gerçeklik (AG) ile gerçek dünya içerisinde eş zamanlı olarak eklenen sanal nesnelerin kullanıcı ile etkileşime girmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada, AG teknolojisinin iç mekân tasarımında bir araç olarak kullanılması, AG teknolojisi ile mevcut binanın/odanın planının ortaya çıkarılması ve mobilya yerleştirme aşamasında bir araç olarak kullanılması yöntemleri araştırılmaktadır. Mobil uygulamalar, manuel araçlarla kat planı çizmeyi veya kamera ile oda içinde dolaşarak iki boyutlu ve üç boyutlu kat planları çizmeyi kolaylaştırmaktadır. Öte yandan bu uygulamalar mobilya sektörü adına seçenekler üzerinden ürünler hakkında kolaylıkla karar verilmesini sağlamaktadır. İnsanların mağazaları ziyaret etmeden internet üzerinden mobilya satın alması mümkündür, ancak satın alınacak ürünün mekân içerisinde gerçekte nasıl görüneceğini kontrol etmenin mümkün olabilmesi için AG teknolojisi kullanılmaktadır. Böylece müşteriler katalogda beğendikleri ürünleri evlerinde gerçekten varmış gibi konumlandırabilmekte ve gerçek fiziksel mekânında deneyimlediği için değerlendirme yapmaları kolaylaşmaktadır. Aralık 2022 itibariyle, çoğunlukla Google Play Store'dan olmak üzere Google ve App Store mobil mağazalarındaki uygulamalar incelenip karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında AG'in iç mekân tasarımın farklı aşamalarında faydalar sağlayarak kullanılma potansiyeline sahip bir teknoloji olduğu söylenebilir. Kullanıcı deneyimlerinin araştırılmaya değer olduğu ve uygulamaların olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya çıkarılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Mobil uygulamalar, İç mimarlık 


Keywords: