BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bilge YARAREL
MOBİLYANIN PAKETLENME SERÜVENİ
 
Tarih boyunca devam eden bu devingenlik her çağın ve uygarlığın ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda farklı mekan kurguları yaratmasına ve bu doğrultuda çeşitli mobilyalar üretmesine sebep olmuştur. Böylelikle kendilerine özgü bir tasarım anlayışı geliştirerek zaman içinde mobilyanın pek çok evreden geçerek şekillenmesine ve günümüze ulaşmasına etki etmişlerdir. Geçirdiği sayısız değişiklik sonucu mobilya bugün kültür, kimlik gibi kavramların öznelliği olmaksızın belli bir standarta oturtulmuş ve tek bir kutuya konabilecek kadar küçülebilmiştir. Bu kutunun içerisinde dünyanın heryerine yolculuk yapabilerek özgürleşen mobilya, farklı kültür ve coğrafyalardaki kullanıcıların mekanlarındaki yerini alabilmiştir. Büyüyen dünya ve artan gereksinimler maliyetin düşmesi, tasarım, malzeme, kalite, üretim yöntemleri gibi etkenleri yeniden ele alırken mobilyanın kullanıcıya ulaşması noktasında da yeni bir şekillenmeyi gerektirmiştir. Kullanıcının ürünü inceleyerek seçebileceği, kafasında kurgulayıp gruplayabileceği ve istediği değişiklikleri yapabileceği; son adım olarak ise satın alarak mekanına taşıyıp kurabileceği bir sistemin oluşması, maliyeti daha da düşürerek hızlı tüketim dünyasında kişinin alışverişe çıkıp bir kutu mobilya ile evine dönebilmesine olanak tanımıştır. İKEA; mobilya, üretim ve tüketim kalıpları gibi konuları yeni baştan ele almanın yanısıra katalog ve reklamlarıyla daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Farklı şekillerde kullanılabilen, markanın farklı modelleriyle birleşebilen mobilya seçeneklerinin tanıtıldığı katalog ve reklamlar sayesinde sezonun mobilya modasını oluşturarak, kullanıcıyı pek çok yönden rahatlatacak fonksiyonel çözümler yaratmaktadır. Her kesimden kişinin ulaşabileceği fiyat ve boyutlara indirgenerek kullanıcıyı özgürleştirmekte ve tasarımın herkese ulaşabilmesini sağlamaktadır. Araştırmada üretimden kullanıcıya paket haline gelene kadar geçirdiği süreçte yeni dönem katlanabilir, eklenip çıkarılabilir, bölünüp birleştirilebilir günümüz mobilyası, “İKEA” örneği üzerinden incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Tasarim, Seri üretim, İKEA 


Keywords: