BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper ÖNER, Senai YALÇINKAYA
MOTORLU ARAÇLARDA, BİNALARDA SES VE ISI YALITIMI İÇİN MALZEME TASARIMI
 
Günümüzde vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz binalar ve araçlardaki konforumuza en büyük katkıyı ses ve ısı yalıtımı sağlamaktadır. Binalar ve araçlar için ses ve ısı izolasyonlarında kullanılan malzemeler büyük paralellik göstermektedir. Araçlarda gürültünün en büyük kaynağı, özellikle içten yanmalı motor kullanılanlarında motor olmakla beraber, aktarma organları, lastikler ve süspansiyon sistemleri ile rüzgâr ve dış seslerden oluşturmaktadır. Bu farklı bölgelerde kullanılan malzemeler çok farklılık göstermekle birlikte benzer malzemeler yerine göre farklı kalınlıklarda da kullanılabilmektedir. Araçlarda her frekansa hitap etmesi açısından özellikle içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılan ses yalıtım malzemeleri içinde kompozit malzemeler veya katmanlı malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemelerin tamamı aynı zamanda inşaatlarda binalarda, su araçlarında vs. ısı yalıtımını da büyük oranda karşılamaktadır. Elektrik motorlu araçlarda ise özellikle motor bölgesinde çok daha az ses yalıtım malzemesi kullanıldığı için bu bölgeler ve batarya bölgelerinde ilave ısı yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Binalarda dışarı ile temas eden bölgelerde kullanılan ısı yalıtım malzemeleri aynı zamanda ses yalıtımını da sağladığı için katlar arası ve iç duvarlarda yerine göre ilave ses yalıtım malzemeleri geliştirilmiş ve yaygın hale gelmiştir. Binaların birçok bölgelerinde toprakla temas eden yerlerde ya da tabanda amaca uygun olarak ısı, nem ve su için farklı yalıtım malzemeleri ayrıca kullanılır. Bu makalede bu farklı bölgelerin özelliklerine göre kullanılacak malzemelerin tasarımı yapıldı. Yapılan tasarım çalışmasında teknolojik olarak geliştirilmiş doğa ve insan dostu kanserojen olmayan bağlayıcı ve teknoloji ile üretilmiş taş yününün, araçlarda kullanılan geliştirilmiş teknolojik diğer taş ve cam yünlerinin ses yutumlama katsayıları incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen değerler incelenerek ve karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuç olarak taş yünleri yangın riskine karşı güvenli oldukları gibi ses yutumlamasında da iyi sonuçlar verdiği görüldü. Isı yalıtım katsayılarının karşılaştırmasında ise üreticilerinin verdiği değerler dikkate alınarak çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malzeme Tasarımı, Motorlu Araç, Ses Yalıtımı, Isı Yalıtımı, Taş Yünü 


Keywords: