BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeki ÇİZMECİOĞLU, Ömer BİLGİN
MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME UYGULAMALARI
 
Gelişen yapay zeka sistemleri, görüntü işleme yöntemleri ve izleme teknolojileri sayesinde günümüzde birçok sektörde uygulamalar yapılmaktadır. Göz ile kontrol edilmesi zor veya gerçek zamanlı olarak takip edilmesi olanaksız birçok işlem bilgisayar sistemleri ile takip edilebilmektedir. Bu çalışmada ele alınan mücevherat sektöründe alım-satım işlemleri sırasında yaşanan/yaşanması olası hırsızlık olaylarının görüntü işleme teknikleri kullanılarak nasıl bir kuramsal çerçevede değerlendirilebileceği irdelenmektedir. Çalışmada nesnelerin interneti araçları ve yüksek çözünürlüklü kameralar kullanılarak bu sistemin nasıl gerçeklenebileceği tartışılarak, görüntü filtreleme özellikleri, tarama yöntemleri ve teşhis adımları açıklanmaktadır. Gerçek hayata uygunluk açısından hangi zaman aralıklarında ve hangi sıklıkla bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği üzerinde de durulmaktadır. Önerilen sistem yapısı bulut bilişim alt yapılarının da katkısıyla istenilen zaman aralığında aldığı görüntülerin belirlenen zaman aralığında değerlendirmesi esasına dayanmaktadır. Görüntüde meydana gelecek değişimlerin tespiti ve uyarı mekanizmalarının uygulanması ise işletim sistemi kısıtları da göz önünde bulundurularak öneri şeklinde yer almaktadır. Genel yaklaşım görüntülere tümdengelim olarak açıklanabileceği gibi elde bulunan envanterin gerçek zamanlı ve esnek takibine imkan sağlamaktadır. Herhangi bir kayıp durumunda tespitin uyarı düzeyinde günümüz cihazlarına/görüntüleme cihazlarına aktarılabileceği gibi nesnelerin interneti araçları ile mağazanın kilitlenmesine kadar otomatikleştirilebileceği değerlendirilmektedir. Eksik nesnelerin tespiti için görüntü üzerinde piksellerin renklendirilmesi, kayıt defterinde bu piksellerin işaretlenmesi ve zaman damgası ile birlikte veritabanında tutulması için gerekli altyapı için de öneriler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mücevherat ve Görüntü İşleme, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Envanter Takibi, Endüstri 4.0 


Keywords: