BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeki ÇİZMECİOĞLU, Mustafa ÇİZMECİOĞLU
MÜHENDİS VE MİMARLARIN AHLÂKÎ SORUMLULUĞU
 
Ahlâkî değerler, insanların toplumda hangi davranışlarının doğru ve hangi davranışlarının yanlış olduğu hakkında yol gösteren kılavuz veya standartlar olarak tanımlanır. Ahlâk kuralları, insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken manevi ilke ve kuralları içerir; hem sosyal düzeni tesis eder, hem de toplumun hayata ilişkin pratiklerini, algılarını, dünyayı yorumlama biçimlerini temin eder. Toplumun ve bireyin barış, huzur ve mutluluğu, ancak ahlâkî değerlerin varlığına ve yaşatılmasına bağlıdır. Adalet, eşitlik, dürüstlük, iyilik, çevre ve topluma karşı sorumluluk, hak ve özgürlükler, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımseverlik ve dayanışma, paylaşımcı olma, vatanseverlik, alçakgönüllülük, merhamet, cömertlik, temizlik, çalışkanlık, tutumluluk, duyarlılık, vefakârlık, misafirperverlik belli başlı ahlâki değerlerimizdir. Mühendislik ve mimarlık hizmetleri toplumsal hayatın her alanında belirleyici yer tutmaktadır. Toplumun sorunlarının çözümlenmesinde mühendis ve mimarlardan çok şey beklenmektedir. Mühendis ve mimarlar mesleki sorunları çözmek için, verilenle yetinmeyip konumlarını ve toplumsal koşulları derinlemesine sorgulayıp gerçekleri ortaya koymalıdırlar. Mühendis ve mimarlardan, eleştirel aklın ışığında, düşünen, sorgulayan, tasarlayan, planlayan, uygulayan ve üreten insanlar olması beklenmektedir. Mühendis ve mimarın sadece bugünkü değil, gelecekteki toplumun da sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak üzere, doğal ve ekonomik kaynakların “sürdürülebilir” şekilde kullanımını gözetmesi şarttır. Mühendis ve mimarlardan bütün mesleki faaliyetlerinde ahlâkî değerlere göre davranması, insanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini kullanması, dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi işverenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet etmesi beklenmektedir. Bu bildiride, ahlâkî değerlerin mühendis ve mimarların mesleki faaliyetlerdeki önemi açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mühendis ve Mimarların Ahlâkî Sorumluluğu, Ahlâkî Değerler, Mühendislik Etiği, Ekonomi 


Keywords: