BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Firdevs KULAK TORUN, Alper TORUN
NORMALLEŞME TEDBİRLERİNİN İÇ MEKANA YANSIMALARI: İSTANBUL HAVALİMANI ÖRNEĞİ
 
2019 yılı sonlarında Covid-19 hastalığı ortaya çıkması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Tüm dünya sağlığını tehdit eden bu durum karşısında salgını kontrol altına almaya yönelik sıkı tedbirler uygulanmıştır. Geniş çaplı karantinalar hem ülkemizde hem tüm dünyada gerçekleştirilmiştir. Karantinalar ile birlikte seyahat yasakları da hem ulusal hem de uluslararası ölçeklerde uygulanmıştır. Ancak yaşanan karantina süreclerinin sonrasında hastalık hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte normalleşme süreçleri yaşanmaya başlamıştır. Ardından ülkemizde 1 Temmuz 2021 tarihinde normalleşme süreci etaplara ayrılarak başlamıştır. Normalleşme sürecinde seyahat yasakları da kaldırılmıştır. Ancak pandeminin tamamen bitmemesi sebebiyle seyahat sırasında uyulması gereken kurallar mevcuttur. Bu bağlamda mekanların kullanılması da bir takım kurallara tabi tutularak devam etmektedir. Seyahatler için oldukça sık kullanılan havalimanları da normalleşme sürecinden etkilenen mekanlar arasındadır. Havalimanları kendi içerisinde oldukça karmaşık yapılara sahip binalardır. Birçok işlevi barındıran farklı mekanların birleşmesinden oluşan havalimanlarında normalleşme kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması esnasında mekana yansıyan unsurlar da bulunmaktadır. Çalışma kapsamında İstanbul Havalimanı iç hatlar giden yolcu güzergahında, Covd-19 normalleşme süreci kapsamında alınan önlemlerin ve uyulması gereken kuralların iç mekana yansımalarının tespitleri yapılmıştır. Bu süreçte ortaya çıkan sosyal mesafe kurallarının, hijyen tedbirlerinin iç mekana yansıması ile havalimanı kontrol noktaları, sirkülasyon alanları, bekleme alanları ve bu alanlarda kullanılan donatılar, ıslak hacimler, yeme-içme mekanları, mağazaların etkilenişi ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda iç mekan tasarımında tekrar ele alınması gereken özellikler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Normalleşme, Havalimanı, İç Mekan Tasarımı, Mekan 


Keywords: