BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin BAŞDEMİR, Özlem GÜLAÇMAZ, Erdem GÜLAÇMAZ
ÖĞRENCİ YURDU TASARIMINDA YANGIN ÖNLEMLERİ
 
Yangın, dünyanın her yerinde en küçük konutlardan, en büyük endüstri yapılarına kadar her alanda insanlar için önemli tehlikelerden biridir. Bina kullanım sınıflarına göre yangınların çok ağır sonuçları olabilmektedir. Bu makalenin konusu olan öğrenci yurtları ağır yangın güvenlik önlemleri gerektiren bina grubuna girmektedir. Öğrenci yurtları kullanıcılarının çoğu evlerinden ilk defa ayrılan, yaşamla ilgili her türlü güvenlik önlemi ve yangın konusunda deneyimsiz, genç insanların barındığı binalardır. Bu nedenle yurt binalarının mimari tasarım aşamasında ve yapımında daha ciddi, yoğun önlemler alınmalıdır. Yapılan literatür araştırmasında öğrenci yurtlarında yangın güvenliği konusunda yapılan araştırmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Bu bağlamda öğrenci yurtlarında yangın güvenlikli bina tasarımı üzerinde durulması gereken bir araştırma konusudur. Bu araştırmada ülkemizde tip proje olarak tasarlanmış bir yüksek öğrenci yurdu binası ulusal ve uluslararası yönetmeliklerden belirlenmiş 15 adet önemli pasif yangın güvenlik kriterine göre mimari projesi üzerinden ve bina da yapılan incelemeye göre analiz edilmiştir. İncelenen yurt binasının analiz sonuçlarına göre 15 kriter bağlamında Ulusal Yangın Yönetmeliğine (BYKHY) %79 oranında uygun, İngiltere Yangın Yönetmeliğine (BS) %42 oranında uygun, Amerika Yangın Yönetmeliğine (NFPA) göre % 53 oranında uygun olduğu görülmüştür. Analiz edilen yurt binası ulusal yangın yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra yapılmış olmasına rağmen eksiklikler olması düşündürücüdür. Bu bağlamda tasarım, yapım, denetim ve işletim aşamasında görevli ve sorumlu olan mimar, mühendis, yapımcı ve tüm ilgililerin daha dikkatli ve sorumlu davranması zorunludur. Yangın önlemlerinin can güvenliğine yönelik olduğu iyi bilinmeli, bu kapsamda verilen ruhsat ve yapılan denetim işlemleri aşılması gereken birer bürokratik engel olarak görülmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Yurdu, Yangın Önlemleri, Tasarım 


Keywords: