BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mahfuz ANIK
ORTAÖĞRETİM YAPILARINDAKİ DERSLİKLERİN GELECEĞE YÖNELİK İÇ MEKÂN TASARIMLARINDA TEKNOLOJİNİN ETKİSİ
 
Öz: Her öğretim kademesinde verimli bir eğitimin meydana gelebilmesi için fiziksel ortamın tasarımı ve şartları oldukça önemlidir. Anaokulundan başlayarak üniversite öğrenimine kadar tüm eğitim kademelerindeki dersliklerin yapıları genellikle masalar, sıralar, yazı tahtaları ve depolama alanlarından ibarettir. Eğitimin her kademesinde farklı derslik tasarımları ve öğrencilerin yaşlarına uygun teknolojik araç-gereçler tasarlanmalı tehlike arz edecek eğitim materyallerinden uzaklaşılmalıdır. Günümüzde klasik derslik tasarımları artık yeterli gelmemektedir. Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte dersliklerin iç mekân tasarımlarının da değişmesi gerekmektedir. Dersliklerin fiziksel ortamının, iç mekân tasarımlarının daha çağdaş ve daha çok duyu organına hitap edebilmesi için, ileri teknolojik derslik yapılarının tasarlanması gerekmektedir. Gelişen teknolojik olanaklar birçok alanda etkisini gösterdiği gibi eğitim alanında da etkisini göstermektedir. Bu etkilerin başında eğitim yapıları gelmektedir. Değişen bu eğitim yapılarında dersliklerin iç mekân tasarımlarının güncellenmesi işlenecek derslerin daha kalıcı izli öğrenmeye sebebiyet vermesi arzu edilen bir durumdur. Derslik tasarımlarının daha fonksiyonel hale gelebilmesi için bilim ve teknolojideki gelişmelerin eğitim yapılarındaki dersliklere yansıtılması zorunlu hale gelmiştir. Bilgisayar, tablet, etkileşimli akıllı tahtalar, tepegöz, projeksiyon cihazları, eğitim amaçlı uydu yayınları, diz üstü bilgisayarlar, internet; eğitim felsefelerinin ve eğitim metotlarının değişmesi eğitim mekanlarının yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Yapılan çalışmanın amacı çağa uygun ileri teknolojik materyallerle donatılmış sınıf ortamının eğitim üzerindeki etkilerinden yola çıkılarak, uygun özellikler içeren derslik örneklerinin incelenmesidir. Araştırma yöntemi olarak ise literatür taraması yöntemi kullanılarak incelenecektir. (Bu çalışma ilgili yazarın İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde, yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir).

Anahtar Kelimeler: Derslik, Eğitim Yapılarının Modernizasyonu, Eğitim Teknolojileri, Esnek Eğitim. 


Keywords: