BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Umut BİLEN
PLASTİK POŞETLERİN ZARARLARI, ÖNLEME YOLLARI VE TÜKETİCİ BİLİNCİ
 
Plastik poşetler veya plastik poşetler, genellikle alışveriş yapanların kullandıkları çoğu ülkede yaygın olan bir alışveriş çantasıdır. [6]. Ülkemizde atıklardan plastik %13,19, PET,PVC % 6,15 ile yerini almaktadır [5]. Ancak, plastik (naylon) poşetlerin sadece %1’i geri dönüştürülmekte, çevre kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliğine sebebiyet vermektedir[3].Bir araştırmaya göre her yıl en az 8 milyon ton plastik okyanuslara karışmaktadır10]. Bugün ise bu durum artık yarınları, yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eder hale gelmiştir. Bu konuda birçok ülkede çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar; Malezya, Güney Afrika, Çin Kenya, Uganda Ruanda, Somali, Tanzanya, Amerika, Fransa, Tayvan, Hindistan, İrlanda gibi ülkelerdir. Bu ülkelerin bazılarında plastik poşet kullanımı yasaklanmıştır. Bir plastik torbanın et kalınlığı, milimetreden az olamayacak ve yetkililer ayrıca halkın satın aldığı ürünleri bez çantalar ya da sepetlerle taşımasını teşvik edecektir. Yeniden kullanılabilir çantaların tanıtımı ve geri dönüşümü ve dağıtımı için sanayi ve devlet kampanyaları geliştirilmiş, tek kullanımlık ürünleri kullananlar önemli sonuçlar üretmiştir[6].Türkiye’de poşetlerinin tamamen yasaklanması söz konusu olmayıp, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, plastik alışveriş poşetlerinin satış noktasında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır[9,10]. Plastik poşetler çevre için hala tüm rakiplerinden üstündür. Ancak bilinçli kullanımı teşvik edecek politikalar üretmek gerekir[3]. Bireysel ya da kurumsal çabaların, tüketici bilincinin önemli fark yaratma potansiyeli vardır[11]. Sürdürülebilir tüketim en az doğal kaynak tüketimini gerektirir ve bunun için tüketici bilinci çok önemlidir[2,4,10].Bu çalışmada plastik poşetlerin zararları, alınan önlemler ve tüketici bilinçlendirmeye yönelik konular ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Poşet zararları, Mevzuatlar,Sürdürülebilirlik, Tüketici bilinci 


Keywords: