BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aydanur KILINÇ, Sevde KARA, Miray GÜR
RANT VE KULLANICININ YERİNDEN EDİLMESİ: BURSA F.S.M BULVARI’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM
 
Fiziksel olarak yıpranmış kent dokularının, riskli yapı ve gecekondu alanlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye’de özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm yerel yönetimler, merkezi idare ve özel sektörün ilgi odağı haline gelmiştir. Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm uygulamalarına tanıdığı emsal artışı şehirde dönüşüm projelerinin artmasına yol açmıştır. Bursa’nın eski yerleşim yerlerindeki riskli yapıların sağlıklı hale getirilmesi amaçlı emsal artışı, mülkiyet sıkıntısını gidermeyi hedeflemektedir. Ancak bu artış, fiziksel yenilenmeye gereksinim duyan yerleşimlerin ağırlıkta olduğu Osmangazi ve Yıldırım ilçelerine göre, yeni ve düzenli yerleşimlerin bulunduğu Nilüfer ilçesinde, özellikle FSM ve Ataevler’de dönüşümlerin yoğunluk kazanmasını beraberinde getirmiştir. Riskli yapı bulunmamasına rağmen, uygulanan işlev değişiklikleri ve arazi değerlerindeki artış nedeniyle dönüşümlerde FSM Bulvarı ön plana çıkmıştır. Çalışmada FSM’de yapılan kentsel dönüşümlerin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla bulvardaki ilk kentsel dönüşüm projesi olan Bulvar 224 incelenmiş, amaç doğrultusunda dönüşüm öncesinde ve sonrasında yerleşimdeki konut sahipleriyle görüşülmüştür. Kentsel yenileme aracılığıyla uygulanan proje kapsamında alanda hedeflenen farklı yaşam senaryosu sonucunda tamamen konut işleviyle kullanılan binalar yıkılmış, zemin katlar ticari mekanlara, diğer katların büyük kısmı ise işyerlerine dönüştürülmüştür. Konut işlevi az sayıda halen mevcuttur (9/40). Mevcut kimliğin ortadan kaldırılmasıyla alana yüklenen yeni kimlik ve ortaya çıkan işlev değişikliği bölgede yeme-içme mekanlarını ve ticari faaliyetleri arttırmış olup, tüketimin desteklenmesine yöneliktir. Karma kullanımın oluşturduğu sosyal problemler mevcut kullanıcıyı yerinden etmiş, yatırım eksenli yapılaşma sonucunda kullanıcılar kira getirisi daha yüksek olduğundan evlerini kiraya verip ekonomik olarak daha uygun bölgelere taşınmışlardır. Yapılan dönüşümün birey-çevre etkileşimini olumsuz etkilediği, mekanı metalaştırıp kentsel rant yarattığı, ekonomik ve sosyal kutuplaşmayı arttırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, İşlev Değişikliği, Rant, Bursa, F.S.M 


Keywords: