BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre ÖZELKAN, Muhittin KARAMAN
RASAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK GÖL ALANI BELİRLENMESİ
 
Su varlığındaki eksiklik tüm doğayı son derece olumsuz etkilemektedir. Özellikle hızla artan nüfusa bağlı olarak artan su tüketimi, küresel ısınma ve iklim değişimi sebebiyle su kaynaklarında hızlı bir şekilde azalma meydana gelmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının doğru ve etkili bir şekilde yönetimi hem sosyolojik hem ekonomik hem de ekolojik etkileri düşünüldüğünde ivedilikle ele alınması, geliştirilmesi ve uygulanması gereken bir konudur. Uydudan uzaktan algılama geniş alanların izlenmesi ve yönetilmesi için çok kullanışlı bir araçtır. Uydu görüntüleri kullanılarak gerçekleştirilen sınıflandırma yöntemleri ve oluşturulan indislerle arazi örtüsü hakkında bilgi çıkarımı yapmak mümkündür. Uzaktan algılama çalışmalarında su kütlelerinin belirlenmesinde normalize edilmiş ya da bant oranı su indislerinin oluşturularak kullanılması sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir. Özellikle bu indisler su kütlelerinin mevsimsel, kuraklığa bağlı ve su tüketimine bağlı değişimlerinin izlenmesinde ve buna bağlı olarak su kaynaklarının yönetiminde büyük kolaylıklar sunmaktadırlar. Bu çalışmada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT tarafından elde edilen multispektral uydu görüntüleri kullanılarak Çanakkale Merkez İlçe sınırlarında bulunan ve bölgeyi besleyen tek su kütlesi olan Atikhisar Barajının su varlığı incelenmiştir. 29.04.2013, 02.07.2014, 28.08.2014, 3.11.2015, 25.11.2016 tarihli RASAT uydu görüntülerinin yeşil ve mavi bantları kullanılarak oluşturulan normalize fark indisi ve sonrasında bu görüntülerdeki iyileştirmelerle gölün alansal değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar gerçek ölçüm değerleriyle kıyaslanmıştır. Sonuçlar RASAT uydu görüntülerinin su kaynakları yönetiminde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Göl, RASAT, Su İndisi 


Keywords: