BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge ALTUNTAŞ, Emre ÖZELKAN
REKREASYON ALANLARININ CBS ORTAMINDA İNCELENMESİ
 
En basit haliyle “boş zamanların değerlendirilmesi için oluşturulmuş ortamlar” olarak tanımlanan rekreasyon alanları, bireylere günlük yaşamdaki zihinsel ve bedensel yorgunluklarını atabilme imkânı sağlamaktadır. Rekreasyon alanlarının en önemli parçalarından olan park ve bahçeler toplum tarafından sık sık dinlenme, rahatlama, buluşma, yemek içme ve spor gibi pek çok farklı şekilde kullanılmaktadır. Rekreasyon alanları mimari yapılaşmanın arasında kalmış doğanın açık yeşil noktaları olduğu için çevresi ile etkileşim içerisindedir. Bu alanlar çevresinde bulunan doğal ve insan kaynaklı yapılardan, topografyasından, bitki örtüsünden, jeolojisinden, iklimden vb. parametrelerden etkilenmektedir. Park alanları bu parametreler ile bütünlük içerisindedir. Bu bütünlük zamanla rekreasyon alanlarının kimliğini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Çanakkale Merkez İlçe sınırlarında bulunan Esenler ve Kepez yerleşim yerleri arasında bulunan park ve bahçeler yukarıda sıralanan parametreler doğrultusunda yerinde incelenmiştir. Bu alanların çevre ile uyumu, kullanım sağlayan kişilerin park ve bahçeleri temizlik açısından nasıl bıraktığı, çevrenin sanayi kaynaklı toz ve kokulardan nasıl etkilendiği, iç kısımlarında veya çevresinde bulunan bitki örtüsünün yeterlilik durumları yerinde incelenmiştir. Her parametre kendi içerisinde objektif bir şekilde değerlendirilip puanlanarak sayısal değerler haline getirilmiştir. Bu sayısal veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılmıştır. Aktarılan veriler CBS ortamında haritalanmıştır. Bu şekilde gerçekleştirilen çalışmada rekreasyon alanları gözleme dayalı olarak uygunluk ve çevreye etkisi gibi özellikleri CBS ortamında incelenmiştir. Böylelikle bu çalışma Çanakkale Merkez İlçe sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının ve bunlar ile ilişkili ve bütünleşik sosyal, yapısal ve doğal çevrenin alansal dağılımının CBS ortamında etkili bir şekilde yorumlamasına olanak tanımıştır.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon Alanları, CBS, Haritalama 


Keywords: