BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tülay CANBOLAT, Halil Yasin DİLEK, Melis KESKİN
RENK-MEKÂN İLİŞKİSİNİN YAŞLANMA SÜRECİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN ALGI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
 
İç mekân tasarımının önemli öğelerinden biri olan renk, kullanıcılar üzerinde fiziksel ve psikolojik etkilere sahiptir. Renkler, iç mekânda yer alan nesnelerin ve yüzeylerin daha iyi algılanmasını sağlayan güçlü bir role sahiptir. Ancak yaşlanma süreci ve görme problemleriyle birlikte renk algısında değişimler görülmektedir. Yaşlılık sürecinde duyularda oluşan değişimler beraberinde mekânsal algı sorunlarını da yaşatmaktadır. Araştırma kapsamında yaşlanma süreciyle birlikte, bireylerde farklı hızda ve düzeyde seyreden rahatsızlıkların görme ve algılama üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bireyin değişen çevre verilerine uyum sağlama gücünü kaybetmesi olarak ifade edilen yaşlanma süreciyle birlikte görülen algısal değişimler, mekânsal algıyı da etkileyerek, kullanıcının konforunu etkilemektedir. Yaşlanma sürecindeki bireyin mekansal algısını desteklemede renklerin niteliksel özellikleri ve nicelik olarak kullanım yöntemleri tasarım verileri arasında yer alır. Tasarımda renk kullanımına odaklanmak, bireyin mekandaki konumunu çözümlemesinde ve mekanlar arasındaki kurguyu algılamasında önemli verilerden biridir. Mekan boyutlarının doğru algılanmasını sağlamada, mekanlar arasındaki işlev farklılıklarını tanımlamada, mekan sınırlarının vurgulanmasında renk kararlarının dikkate alınması, yaşlanma sürecindeki bireylere fizyolojik ve psikolojik olarak konfor sağlamaktadır. Yaşlanma sürecindeki bireylerin yaşam alanlarının önemli yapılarından olan bakım evlerinin özellikle bu amaçla tasarlanmış olan örnekleri çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada amaçlanan, yaşlanma sürecindeki bireylerin mekân algısını arttırıcı yönde alınan renk kararlarını, yaşam alanlarından biri olan bakımevleri özelinde seçilen nitelikli uygulamaların analiz edilmesiyle ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Renk, Mekan, Mekan Algısı, Yaşlanma Süreci, Bakımevi 


Keywords: