BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Banu BEKCİ, Çiğdem BOGENÇ, Merve ÜÇOK
RİZE’NİN TARİHİ ÇEVRE ALGISININ TURİZM AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
İnsanlar farklı zaman ve süreler içerisinde gerek ülkelerinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdikleri turizm faaliyetlerinden çeşitli deneyimler elde ederler. Bu deneyim çeşitliliği (tarihi çevre, doğal çevre, gastronomi, spor, vd.) bireysel tercihler doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Bireysel tercihler bir noktaya odaklansa da seçilen turizm mekânının mevcut doğası, tarihi ve kent kimliği bireysel deneyimlemeler üzerinde oldukça etkilidir. Turizmin doğrudan çevreyle ilgili olduğu düşünüldüğünde doğal ve tarihi öğeler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bölgesel kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması son derece önemli olup turizm sektörü kadar yerel yönetimlerinde beş yıllık kalkınma planları hazırlama gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda ele alınan bu çalışmada Rize kent merkezindeki tarihi bölgelerin turizm değerlerinin korunması ve geliştirilmesi ele alınmıştır. Çalışmada Rize halkının tarihi çevre algısı sorgulanarak, uzman grupların Rize tarihi çevre yönetimine ilişkin görüş ve önerilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Önerilerin geliştirilmesi aşamasında 2017 yılında düzenlenen “Kentlilik Bilinci ve Kent Estetiği” panel katılımcılarının görüşlerinden de yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Venedik Tüzüğü (1964), Avrupa Mimari Mirasi Tüzüğü (1975) ve Washington Tüzük (1987)’leri doğrultusunda Rize kent merkezi tarihi çevrelerine yönelik gelişme stratejileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Tarihi Çevre Koruma, Yeniden Kullanım, Kültür, Rize 


Keywords: