BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fulya EYÇİN, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA, Zafer İPEK
SAC METAL PARÇALARIN KAYNAK İŞLEM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRACAK ÖZGÜN PROSES GELİŞTİRİLMESİ
 
Öz: Günümüzde otomotiv endüstrisinde gerek otomobil ağırlık azaltma hedefleri gerekse üretimi hızlandırma hedefleri doğrultusunda yeni üretim yöntemleri ve yeni birleştirme yöntemleri üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Özellikle otomotiv endüstrisinde sac metal parçaların imalatı sırasında kullanılan kaynak uygulamaları ve bu kaynak uygulamaları verimliliğinin artırılmasına yönelik hem akademi hem de endüstride gerçekleştirilen çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Söz konusu çalışmada ise ağır bir ticari araç içerisinde yer alan sac metal iş parçası imalat sırasında iş parçasına uygulanan kaynak işlemi verimliliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada kapsamında sac metal iş parçalarına uygulanan kaynak işlemleri sırasında meydana gelen kaynak ve kaynak sırası temelli hata ve kusurların minimize edilmesini sağlayacak yeni ve özgün bir kaynak prosesi geliştirilmesi mümkün olmuştur. Söz konusu çalışma kapsamında ağır ticari araç içerisinde kullanılan sac metal iş parçası pres altında şekillendirilmiştir. Daha sonrasında bir dizi test ve karakterizasyon yöntemi ile birlikte müşteri istek ve beklentilerine kalite standart ve gerekliliklerine uygun bir şekilde fiziksel ortamda imal edildiği doğrulanan iş parçasının kaynak işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda gaz altı kaynak yöntemi kullanılmış olup, kaynak işlemleri sırasında gerekli olan kaynak torcu ve kablo grubu, elektrot besleme ünitesi, güç ünitesi ve koruyucu gaz ünitesi gibi donanımların kullanılmasıyla kaynak sistemi ortaya konulmuştur. Kaynak uygulamaları sırasında halihazırda meydana gelen kaynak hata ve kusurlarını önlenmesini sağlayacak kaynak nüfuziyetini maksimize edecek ve genel kaynak kalitesini arttıracak şekilde kaynak parametrelerinin belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kaynak uygulamaları sırasında farklı kaynak parametreleri denenmiş olup optimum özellikleri sağlayacak kaynak parametreleri saha uygulamaları sırasında belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kaynak Prosesi Verimliliği, Kaynak Sırası, Sac Metal, Otomotiv, Yenilikçi ve Özgün Proses.

Anahtar Kelimeler: Kaynak Prosesi Verimliliği, Kaynak Sırası, Sac Metal, Otomotiv, Yenilikçi ve Özgün Proses. 


Keywords: