BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah ÜNER, Ebru ERDOĞAN
SANAL MEKÂN YARATMADA GÖRSEL EFEKT KULLANIMI: “DOCTOR STRANGE” FİLMİ
 
Görsel iletişim tasarımı sınırları her gün genişleyerek ve değişerek ilerlemekte ve yeni iletişim araçları çevremizi sarmaktadır. Bu yeni araçların başında görsel efekt tasarımı alanı kuşkusuz farklı bir yer teşkil etmektedir. Görsel efekt terimi, sanat ve tasarım alanlarıyla bilim ve teknolojiyi birleştiren bir yöntem olarak bilinmektedir. Günümüzde ise dijital görsel efekt tasarımı ve animasyonu olarak tanımlanan bu yeni uygulama yöntemi sayesinde daha önceleri tasarlanması ve kurgulanması imkansız olan fantastik ve kurgusal sahneler yaratıcı çalışmalar ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle sinema da bilim kurgu film türlerinde karşımıza çıkan görsel efekt, sanal gerçeklik ile oluşturulan mekanların, ileri teknoloji-tekniklerin ve gerçeküstü mekanların var olabilmesi bakımından mimarlık ile farklı bir etkileşim içerisindedir. Bu bağlamda çalışmanın örneklem alanı olarak Steve Ditko tarafından 1963 yılında çizgi roman karakteri olarak ortaya çıkan fakat istenilen ilgiyi burada değil, çekildiği görsel efekt ve ileri teknikler sayesinde sinemada bulan Doctor Strange filmi seçilmiştir. Doctor Strange filminin seçilmesindeki ana sebepler, hayal edilenin filme aktarılması ile bilgisayar ortamında oluşturulan görsel efektlerin filme sürrealist bir etki katması, gerçek mekânların deformasyonu ile ortaya çıkan fantastik mekânların filmin ana karakteri haline gelmesi ve mimari bakımından farklı bir gelecek öngörüyor olmasıdır. Bu bağlamda Doctor Strange filminde görsel efekt kullanımıyla kurgulanan alternatif gerçeklik biçimleri film kareleri üzerinden okunarak açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Görsel Efekt, Doctor Strange, Sinema ve Gerçeklik, Sanal Mekân 


Keywords: