BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT, Yavuz ALKAN
SARIÇAY KENARINDAKİ AÇIK YEŞİL ALANLARIN HAVA KARARINCA KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Beton yığınları içinde sıkışıp kalan insanların, yaşam alanları ile rekreasyonel etkinliklerine olanak sağlayan açık yeşil alanların varlığı kent ve kentli açısından son derece önemlidir. Gün boyu süren iş yoğunluğu ve stresi ile kapalı ortamlarda çalışanlar üzerinde oluşan baskının azaltılması ve kentlinin yaşam enerjisini arttırması açısından açık yeşil alan kullanımları ve barındırdıkları etkinliklerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Gün içinde çalışan kesim için bu alanların kullanım çoğunlukla havanın kararmasından sonraki zaman diliminde gerçekleşmektedir. Karanlıkta kullanıcı üzerinde oluşan güvensizliğe bağlı tedirginlik ve zamanla atıl duruma gelme açık yeşil alanlar için risk faktörü oluşturmaktadır. Araştırma alanını Çanakkale kentinde bulunun Sarıçay kenarında bulunan Cuma Pazarı ile Troya Köprüsü arasındaki alan oluşturmaktadır. Bu alanda hava kararınca saatlere bağlı kullanım yoğunluğu ve değişimi belirlenmiş, uzman görüşü ve kullanıcılarında da tespitleri yansıtılarak kullanım yoğunluğu ve alanın kalitesinin arttırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Sarıçay, Açık Yeşil Alan, Rekreasyon 


Keywords: