BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kaan KARACA, Zeynep KOKDAŞ
SERAMİK KAROLARDA KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR TASARIM İÇİN YENİ ÇERÇEVE GELİŞTİRİLMESİ
 
Endüstride gerçekleştirilen ürün tasarımı faaliyetlerinde, kullanıcı gereksinimleri tasarım çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda, pandemi ile birlikte, insanların mekan algısı gözle görülür bir şekilde değişmiştir. Artık, insanlar daha keyifli ve kendi yaşam tarzlarını yansıtan mekanlarda vakit geçirmek istemektedirler. Seramik karo sektöründe, karo tasarımı yapılırken, insanların bu yeni mekan algısı göz önünde bulundurularak kullanıcıların kendi tasarımlarını yapabilecekleri kişiselleştirilebilmeye uygun seramik karo ihtiyacının var olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı, sektörde standart çerçeve ebatlarının dışında yeni bir çerçeve tasarımı yapmaya karar verilmiştir. Seramik karoların modüler olarak tasarlanması, mekana göre birim sayısında değişikliği ve kişiselleştirilebilirliği mümkün kılarak esnek tasarıma imkan sunmaktadır. Çalışma kapsamında modüler tasarım ve kişiselleştirilebilirlik kavramları seramik karo ile birlikte irdelenmiş, standart üretim faaliyetlerinin dışında yenilikçi çerçeve geliştirme aşamaları detaylandırılmıştır. Literatür çalışmaları ve sektördeki bilinen seramik karo ürün ve çerçeve ebatları detaylıca incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak üretilecek modüler seramik karo ürünler için ebat seçenekleri değerlendirilmiştir. Çerçeve ebadı belirlenirken hammaddenin preslenmesinden nihai ürünün sevkiyat aşamasına kadar olan bütün adımlar göz önünde bulundurulmuştur. Geliştirilen bu çerçeve ile gerçekleştirilecek seri üretimde hız kazanılmış olunacak ve aynı zamanda insanların modüler seramik karolar ile kişiselleştirilebilir alanlara ulaşımı da kolaylaştırılacaktır. Kişiselleştirilebilirliğin yanı sıra bütün ürün geliştirme çalışmalarının fonksiyonellik ve kalite standartlarından ödün vermeden gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seramik karo, Kişiselleştirilebilirlik, Modüler Tasarım, Çerçeve, Mekan Algısı. 


Keywords: