BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ŞENTÜRK, T. Hakan ALTINÇEKİÇ
SERT PEYZAJ TASARIM ELEMANLARINDA GÜNCEL KULLANIM YAKLAŞIMLARI
 
Yaşam standartlarının artmasıyla, toplumun hedeflerinde, beklentilerinde, standartlarında, ilgilerinde hatta ve hatta çevreyi algılayış biçimlerinde bile değişimler gözlenmektedir. Örneğin, geçmiş yıllarda sert peyzaj tasarım elemanlarının sadece temel kullanım işlevleri ile karşılaşıyorken, günümüzde ise temel kullanım işlevlerinin yanı sıra estetik, fonksiyonel, ekolojik, kültürleri ve kent kimliğini yansıtma gibi bir çok işlevi ile karşı karşıyayız. Gelişmiş ülkelerde, çok önceleri başlamış olan ve son yıllarda ülkemizde de önem kazanan “kamu mekanlarının düzenlenmesi” çalışmalarının amacı; insanlara daha düzenli, emniyetli, sağlıklı yaşam çevreleri sunarak, toplumsal yaşama ve sosyal ilişkilere katkıda bulunmaktır. Sert peyzaj tasarım elemanları görsel çevre kalitesinin arttırılması, daha yaşanabilir mekanlar oluşturulmasında ve kent kimliğinin gelişmesine olumlu katkı sağlaması açısından önemli bir yere sahiptir. Günümüzde peyzaj mimarlığında cansız materyaller ile ilgili araştırmalar genellikle kent mobilyaları ağırlıklı olmuştur. Bu nedenle peyzaj tasarımlarında kullanılan sert peyzaj tasarım elemanları ile ilgili bilgiler kısıtlı ve genelde de konstrüksiyon odaklı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada öncelikle sert peyzaj tasarım elemanlarının sınıflandırılması yapılmış, materyallerin nitelik ve kullanım açısından irdelenmesi gerçekleştirilmiştir. Peyzaj tasarımındaki klasik kullanım anlayışının yanı sıra güncel kullanımlarındaki yeni yaklaşımların yurt içi ve dışı uygulamaları yerinde fotoğraflanmış veya çeşitli kaynaklardan sunulmaya çalışılmıştır. Fonksiyonel ve estetik kullanım olanaklarına ek olarak ekolojik kullanımlarına (açık renkli malzeme seçimi, su tasarrufuna yönelik kullanımları, vb.) yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sert peyzaj, sert peyzaj tasarım elemanları, peyzaj tasarımı 


Keywords: