BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rositsa PETKOVA, Sinan Oğuz TERZİ
SES İZOLASYON MALZEMESİ OLARAK GAZBETONUN ÜRETİMİ
 
Bu makalede ses yalıtımında maddenin üç haline göre gazbeton üzerinde bir bakış açısı geliştirilerek gözenekli bir malzemede oluşturulan farklı gözenek tiplerine göre ses yalıtım değerlerinin incelemesi yapılmıştır. Gazbeton, maddenin üç halini de içinde barındırır, bu duruma makalenin ilerleyen kısımlarında değinilecektir. Gazbeton üretim teknolojisi ile farklı gözenek yapısında gazbeton üretimi yapılabilmektedir. Bu durumda farklı gözenek yapılarının gazbetonda nasıl oluşturulabileceğine bakmak gerekir. Gazbetonda farklı gözenek yapıları üretiminin ilk aşaması olan fiziksel işlermlerde ve ikinci aşama olan kimyasal reaksiyonlar ile birlikte değiştirilebilir. Gazbeton üretiminin birinci aşamasını kırma, eleme, öğütme ve karıştırma oluşturmaktadır. Gazbetonun katı olarak yaklaşık %65 ini oluşturan malzeme Kuvarsit ve Alçıtaşıdır. Üretim teknolojilerinde genelde kuvarsit ve alçıtaşı, maden sahalarından alınan maksimum 50 cm lik kayaçlar halindeki malzemelerden kullanılmaktadır. Diğer hammaddeler, çimento, kireç ve aluminium hazır olarak alınmaktadır. Gazbetonun katı olarak %65 ini oluşturan kuvarsit ve alçıtaşının farklı tane yapıları gözenek yapısını değiştirmektedir. İnce tane iki şekilde etkili olmaktadır. Katı maddeyi ne kadar fazla inceltirseniz gaz boşluklarının sayısını o kadar artırırsınız ayrıca ince taneler malzemenin dayanımının artmasına katkı sağladığı için daha fazla kabarma imkanı da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gazbeton, Akustik, Yalıtım, Ses 


Keywords: