BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyda Nur YAZICI, Mehmet KÜÇÜK, Arzu KÜÇÜK
SU OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK BİR MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ TABANLI ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Mühendislik tasarım süreci, problemin varlığının fark edilmesi ve tanımlanması ile başlayan, olası çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile bunlar arasından probleminin çözümünü karşılayan en iyi çözümün seçilmesi ve seçilen çözüme yönelik prototip yapımı, yapılan prototipin test edilmesi ve ihtiyaç varsa geliştirilmesi olarak tanımlanır. Ülkemizde bir süreden beri tartışılan hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda ve hatta politik söylevlerde de atıf alan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) yaklaşımının uygulanmasını kolaylaştıran bir modeldir. Bu araştırma, su okuryazarlığına etki eden su kirliliği konusunda ve mühendislik tasarım sürecine göre tasarlanan bir etkinliğin öğrenci, veli ve araştırmacı tarafından değerlendirmesini yapmak amacıyla yürütülmüştür. Bir hafta boyunca süren uygulamalar, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi ortamda yapılmıştır. Çalışma grubu Rize ilinin Çayeli ilçesindeki bir ortaokulun 5. sınıfında öğrenim görmekte olan 6 öğrenci oluşturmaktadır. Her bir aşamasında konu alanı uzmanlarından görüş alınarak ve mühendislik tasarım sürecinin basamaklarına göre su kirliliği konusunda bir etkinlik hazırlanmıştır. Etkinliklerle kullanılacak materyaller bir set halinde hazırlanarak öğrencilere teslim edilmiştir. Bu yolla uygulanan ve hem araştırmacılar hem de öğrenci ve velileri için farklı bir deneyim olan etkinlik sürecinin değerlendirilmesi öğrencilerin tuttuğu yapılandırılmış öğrenci günlükleri, velilerin doldurduğu gözlem çizelgeleri ve araştırmacının kayıt altına aldığı günlükler yardımıyla yapılmıştır. Bu çalışmada işe koşulan etkinliğin en başta araştırmaya istekli olarak katılan ve uygulamaları gerçekleştirmeye yönelik katılım çabasını sürekli kılan öğrenciler tarafından birçok açıdan başarılı bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Tasarım Süreci, Su Okuryazarlığı, Çevrim İçi, Fen Eğitimi 


Keywords: