BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, Özge Zeynep ÖCAL
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİYOPLASTİKLERİN ÖNEMİ
 
Sürdürülebilir kalkınma amacıyla özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı doğal kaynak alternatiflerinden yararlanarak sürdürülebilir malzemeleri kullanma çabaları son 50 yıllık süreçte artış göstermektedir. Bu malzemelerden olan biyoplastikler, insanlar, bitkiler, hayvanlar için zararlı maddelerin üretimini önleyerek, enerji verimliliği yüksek ve doğada biyolojik olarak çözünebilir atık oluşturmaktadır. Günümüzde petrol esaslı plastiklere göre % 20-50 daha az fosil yakıt ihtiyacı duyan ve petrol esaslı plastiklerden daha iyi performans sunan lif ve ambalaj malzemesi olarak üretilmektedir. Bununla birlikte küresel ısınma ve küresel iklim değişiklikleri olgularına neden olan sera gazı emisyonları içinde en büyük paya sahip küresel karbondioksit salınımları ya da küresel karbon emisyonlarının sınırlanması, kısıtlanması, azaltılması, depolanması veya yok edilmesine dair çalışmalar tüm dünyada yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu çalışmalardan biri olan biyoplastik üretimi geleneksel plastiklerin üretimiyle karşılaştırıldığında karbondioksit oranında % 30 - 70 aralığında bir düşüş gözlemlenmektedir. Diğer bir yandan, maliyetinin düşürülmesi için biyoçözünür süreçlerde diğer petrol bazlı plastiklerden ayrıştırılması ve değerlendirilmesi gibi zorlukları ve biyolojik olarak parçalanabilir olmaları nedeniyle, biyoplastiklerin uzun ömürlü ürün tasarımında sorunlara yol açtığı yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı kalkınma amaçlı sentetik, yağdan türetilmiş plastik ürünleri yapmak için yoğun kullanımları çevre üzerindeki olumsuz etkiler ortaya koymaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma politikalarını desteklemek amacıyla çeşitli uygulamalarda iyi bir alternatif olabilecek bitkisel, hayvansal veya mikrobiyal maddelerden türetilen biyopolimerlerin değerlendirilmesi ve uygulama alanlarının araştırılması hedeflenmektedir. Not: Bu Çalışma İstanbul Aydın Üniversitesi Kapsamında Yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyoplastik, Biyopolimer, Sürdürülebilir Kalkınma, Yenilikçi Malzeme 


Keywords: