BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seyed Ali KOUHKAMAR, Ercan KOÇ
TAHRANDAKİ 9’BÖLGENİN DEPREM RİSKİ VE BUNU AFETE DÖNÜŞTÜREN OLASILIKLAR
 
Özet: İnsan yerleşimi tarihi, kentleşme olgusunun daima doğal afetler riskini taşıdığını göstermiştir, özellikle deprem gibi doğal afetlerin kentlerdeki etkilerinin incelenmesi şehir planlamacıların açısından önemli konulardan biridir. İran, doğal afetlerle, özellikle depremlerle mücadelede büyük maddi ve can kayıplarından zarar gören ülkelerden biridir ve başkenti Tahran İran'daki coğrafi konumu ve dünya deprem kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı sürekli deprem ile karşı karşıya kalmıştır. Yapılmış araştırmalara göre Tahran kenti deprem açısından riskli bir bölgede bulunmaktadır ve bu açıdan kentin ana yapısının depreme karşı hasar görme oranının analizi ve buna karşı yönetim stratejileri önem taşımaktadır. Araştırmanın türü uygulamalı-temel ve analiz yöntemi analitik-tanımlayıcı olarak doğal ve yapısal göstergeler ve değişkenleri ve doğal afetlerdeki riskli bölge haritalanması kullanarak, gerekli çözümleri sağlamaya çalışılmıştır. Araştırmada olumlu sonuçlar elde etmek için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi (GIS) kullanılmıştır. Araştırmada fay durumu ve deprem kuşağı, fay dağılım haritası sunulmuştur. Tahran kentindeki tek kaynağın 30 ve 50 km yarıçapında gerekli incelemeleri yaptığı göz önüne alındığında, 9.bölgedeki fay ve deprem durumunun araştırma gerektiğini göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre, geçmişte deprem şiddeti, faya yakınlık ve konumu, su seviyesi, topoğrafya, nüfus yoğunluğu, yapının ömrü ve kat sayısı, ulaşım ağları ve geçitler, yapı sistemi ve malzemesi, teknik altyapıları göz önünde bulundurarak Tahranın 9 bölgesindeki ana yapılar dayanıklı sayılmaz. Dayanırlık ve onların sosyal ekonomik yapısı arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır ve onların her birinin değişmesiyle, yapıların dayanaklığı da etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Şehir Planlaması, Dayanıklılık, Tahran, Afet 


Keywords: