BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kasım ÇELİK
TAKTİKSEL ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARINDA RENK KULLANIMI
 
Kentler, nüfusun giderek yoğunlaştığı, sınırlı alana sahip, çoğunlukla ticari kullanımların olduğu, yüksek yapılaşmaya sahip yerleşim yerleridir. Kentler, kullanıcılar tarafından belirli amaçlarla ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturdukları çeşitli tür ve şekillerde mekânlara sahiptir. Bu açıdan bakıldığında kentlerin, içinde yaşayan insanların günlük faaliyetleri sonucu şekillendiği söylenebilir. Kentlerdeki kullanım ihtiyaçları sürekli artarken, kullanım alanları sabit kalmaktadır. Buna bağlı olarak kent kullanıcılarının kamusal alan ihtiyacı artmakta ve bu nedenle kentlerin sınırlı olan arazi olanakları, artan talepleri karşılamakta güçlük çekmektedir. Özellikle büyük kentlerde bir yandan alan sıkıntısı yaşanırken diğer taraftan da kullanılamayan pek çok atıl ya da artık alan bulunmaktadır. Kentlerdeki planlı alanların aksine, plansız gelişigüzel oluşan alanlar, ileride çeşitli sorunlara neden olma eğilimindedir. Bu atıl alanları kentsel kullanıma dahil etme yollarından biri taktiksel şehircilik uygulamalarıdır. Taktiksel şehircilik uygulamaları, verimli kullanılamayan alanları dönüştürmenin etkili ve basit bir yöntemi olarak kabul edilebilir. Kentsel mekanlardaki sorunların çözümü ya da işlevlerin daha tanımlı hale gelmesi için yapılan taktiksel şehircilik uygulamalarına, işlevleri ayıran renk şeritleri, kent mobilyaları, zemine boyanmış yaya yönlendirme izleri, oyun ve bitki alanları gibi uygulaması kolay, geçici ve uygun maliyetli örnekler verilebilir. Bu çalışmada kentlerdeki atıl ya da verimli olarak kullanılamayan kamusal alanların kullanıma kazandırılması bağlamında taktiksel şehircilik konusuna değinilmiş, atıl alanların kazanımında renk kullanımının önemi ve renk düzenleri tartışılmıştır. Verilen teorik bilgilerin ardından Adana kent merkezinde yer alan, kentsel anlamda sorunlu alanlar içinden seçilen belirli noktalarda renk tasarım düzenleri kullanılarak çeşitli öneriler sunulmuştur. Bu amaçla atıl alanların amaca uygun renk tasarımları ile hızlı ve etkili bir şekilde kent kullanımına kazandırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel renk tasarımı, Taktiksel şehircilik, Renk düzenleri. 


Keywords: