BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Enes KİPSÖZ, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
TARİHİ ÇEVRENİN KENTSEL PLANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARAP CAMİİ MAH. ÖRNEĞİ
 
Tarihi çevrelerin korunması ve geleceğe taşınması gelecek nesillerin kültürel birikimi açısından önemlidir. Bu nedenle tarihi eserlerimiz dikkatli bir şekilde korunmalı ve hayata kazandırılmalıdır. Tarihi çevrelerin korunmasında önemli role sahip kentleşme, göç ve sosyo-ekonomik nedenler ele alınarak, kentsel planlama sorunun daha iyi anlaşılması ve çözüme ilişkin politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu tarihi alanlar sadece yapısal olarak değil tüm doğal çevreleri ile bir bütün halinde değerlendirilmelidir. O zaman mimarinin bir elemanı haline gelerek kentin dinamiklerinden biri olabilecektir. Tarihi çevrenin, dokularını bozmadan ve bulundukları mekanları günümüz yaşam koşullarıyla bütünleştirilerek yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlanmaktır. Bu kapsamda kentsel planlama açısından tarihi çevreleri koruma ve hayata kazandırma konusu irdelenmiştir. İstanbul ili, Beyoğlu ilçesinde yer alan Arap Camii Mahallesi, tarihi yapıları ile kentin kültürel mirasını içerisinde bulundurmaktadır. Bu çalışmada ana hedefler belirlendikten sonra konu hakkında derinlemesine bir literatür taraması yapılmıştır. Arap Camii mahallesinde ki kentsel planlama çerçevesinde bazı tarihi yapılar bu özellikleri çerçevesinde incelenmiştir. Bu yapılarla ilgili gözlemler yapılıp ve fotoğraflar çekilip tescil fişleri oluşturulmuştur. Tescil fişlerinde binanın şuan ki durumu, geçirdiği restorasyonlar, kullanım amaçları ve mimari yapısı incelenip analiz edilmiştir. Bu analizler toplanıp tarihi çevrenin kentsel planlama açısından nasıl yapılması gerektiği için öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca bu çalışma için kişisel değerlendirmeler yapılmış ve sonuca varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap camii, Tarihi Çevre, Kentsel Planlama 


Keywords: