BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah ÖZER, Ebru DOĞAN
TARİHİ YAPILARDA BIM’ İN (YAPI BİLGİ MODELİNİN) KULLANIMI
 
Tarihi yapıların koruma ve tespit çalışmaları çok disiplinli bir işbirliği ve etkin bir bilgi yönetimi gerektirir. Eksik, hatalı ya da iyi koordine edilmemiş bilgi, tarihi yapıların varlığına ve taşıdığı değerlere zarar verebilir. Konvansiyonel yöntemler ile gerçekleşen koruma ve tespit çalışmalarında tarihi yapılar ile ilgili bilgiler, çalışmada görev alan profesyonellerin bireysel olarak hazırladıkları belgeleri, raporları, çeşitli veri kümelerini, 2D ve 3D çizimlerini içerdiği için çoğu zaman bilginin durumu, kalitesi, yeterliliği ve yönetimi konusunda sorunlara yol açmaktadır. BIM (Yapı Bilgi Modeli) çok disiplinli bir ekip arasında koordineli bir şekilde güvenilir ve tutarlı bilginin paylaşımını sağlayarak özellikle tarihi yapıların araştırılması, korunması ve yönetimi konusunda olumlu katkılar sunar. Yapı Bilgi Modeli ile oluşturulacak veri kümeleri, tarihi yapıların yaşam döngüsü boyunca gerekli müdahalelerin karar verilmesine, uygulanmasına ve yönetilmesine yardımcı olur. Tarihi yapılarda kullanımı oldukça yeni olan Yapı Bilgi Modeli’nin yaygın bir şekilde kullanımı için bu konuda geliştirilen yazılımların, araçların ve yöntemlerin bilinmesine ve uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda çalışma kapsamında; tarihi yapıların korunması ve tespit edilmesinde Yapı Bilgi Modeli’nin kullanılması için gerekli yazılımlar, yöntemler ve araçlar detaylı bir literatür çalışması ile elde edilmiş ve bu konuda uygulanmış örnekler incelenmiştir. Çalışma sonucunda, tarihi yapılarda Yapı Bilgi Modeli’in uygulanmasında görev alan tüm aktörlerin kullanabileceği bir rehber bilginin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi yapılar, BIM, Tarihi yapılarda BIM yazılım ve araçları. 


Keywords: