BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Saygın YÜCEKULE, H.Güçlü YAVUZCAN
TASARIM PAZARLARINDA YER ALAN ÜRÜNLERİN FORM OLUŞUMUNDA ÜRETİM TEKNİKLERİNİN ETKİLERİ
 
Tasarım pazarları sanatçılar, zanaatçılar, üreticiler, girişimciler gibi pek çok farklı ama birbiriyle ilişkili disiplinden insanı bir araya getiren organizasyonlardır. Seramik, ahşap, metal, tekstil, plastik gibi çok farklı çeşitte malzemeden üretilen çantalar, kılıflar, saksılar, mutfak ürünleri, bebek ve çocuk ürünleri, kıyafetler, takılar, ofis gereçleri vb. ürünün sergilendiği ve aynı zamanda satışının gerçekleştirildiği tasarım pazarları, ilgili kişilerin taleplerindeki artış ile birlikte eskiye oranla daha sık aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Organizasyon sayılarındaki artış, ürünlerin oluşumunda aktif rol oynayan katılımcıların(üretici, zanaatçı, sanatçı vb.) yeni ürünler oluşturmalarını ve üretim miktarında artışa gitmelerini gerektirmektedir. Çalışma kapsamında yapılan araştırma ve gözlemlere göre, tasarım pazarlarına kullanıcı olarak katılım sağlayan kişilerin, ürünlerin yeniliğine yönelik ilk izlenimleri ürünün formuna göre şekillenmektedir. Formda gerçekleştirilen yenilikler, marka bilinirliği ve satış miktarında artış sağlamasına karşın, yeni form arayışında üretim tekniğine, malzeme türüne, kavramsal ve fonksiyonel gerekliliklere dayalı bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Fikirlerin üçüncü boyuta geçerek, kullanıcıyla buluşana kadar geçirdiği süreçteki önemli basamaklardan biri de üretim tekniğidir. Tasarım pazarlarında ürün ve malzeme çeşitliliğinin fazla olması, farklı üretim tekniklerinin ürünlere yansımasını gözlemlemek açısından avantaj oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tasarım pazarlarında yer alan ürünlerin form oluşumlarında üretim yöntemlerinin etkilerini incelemektir. Çalışmanın kapsamını ürün tasarımı dahilinde, form ve üretim yöntemi ilişkisi oluşturacak olup; araştırma, Ankara ilinde bulunan ve tasarım pazarlarına katılan şirketlerin, işletmelerin ve şahısların tasarım pazarlarında yer alan ürünlerine ilişkin form arayışları ile sınırlıdır. Araştırma kapsamında gözlem, anket ve mülakat yöntemleri ile veriler toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Tasarım pazarları, Form, Üretim teknikleri, Malzeme 


Keywords: